Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

2e prijs voor artikel in het Tijdschrift voor Lerarenopleiders!

'Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie. Aankomende en startende leerkrachten opleiden en begeleiden met het oog op preventie en aanpak van ongewenst gedrag'

15 mrt 2018 14:34 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Mooi onderzoek van Anneke van der Linde is de basis voor een artikel in het Tijdschrift voor lerarenopleiders dat gister de tweede prijs heeft gekregen in de strijd voor het beste artikel van de jaargang 2017!


Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie

In het artikel 'Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie. Aankomende en startende leerkrachten opleiden en begeleiden met het oog op preventie en aanpak van ongewenst gedrag' gaan Anneke van der Linde, hoofddocent van de pabo, Ron Oostdam en Marco Snoek in op de vraag op hoe startende leerkrachten kunnen worden voorbereid op het voorkomen van en leren omgaan met ongewenst gedrag.

Het juryrapport

Het artikel betreft een zeer relevant en blijvend actueel thema. Het is mooi leesbaar beschreven en informatief. Het is een onderwerp waarmee elke leerkracht in opleiding en elke startende leerkracht te maken heeft en daarom heel belangrijk voor de lerarenopleiding.
De jury heeft veel waardering voor de helderheid van het artikel. Dat geldt zeker ook het onderzoek dat goed is opgezet en uitgevoerd: een eerlijk en 'to the point' onderzoek dat perfect repliceerbaar is en daardoor een mooi voorbeeld voor andere lerarenopleiders. Het onderzoek leidt tot even belangrijke als bruikbare uitkomsten.