Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Oproep focusgroep Lesson Study

13 mei 2016 15:19 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Op steeds meer scholen, en ook lerarenopleidingen, wordt gebruik gemaakt van Lesson Study als professionaliseringsmethode. In Lesson Study ontwerpen groepen docenten samen een les, worden (vooraf geselecteerde) leerlingen geobserveerd op wat ze begrijpen van de les en worden deze observaties besproken. Op basis daarvan een wordt de les aangepast, gegeven en besproken.

Een aantal studenten heeft vorig jaar deelgenomen aan Lesson Study en is daar enthousiast over. Zij geven aan veel te leren van de samenwerking en over het ontwerpen van lessen. Ze zien echter ook (mogelijke) beperkingen, vooral in tijdsinvestering en de houding van de deelnemers die nodig is om samen te werken. 

Mijn vraag is of we Lesson Study een plek willen en kunnen geven op de lerarenopleiding en hoe dit er dan uit zou moeten zien. Ik ben daarom op zoek naar mensen (lerarenopleiders, maar bijvoorbeeld ook studenten) die het leuk vinden om hier over mee te denken.


 

 

Met vriendelijke groet,
Evelien van Geffen