Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

De leraar is nooit uitgeleerd

6 apr 2016 15:36 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

In het nieuwste nummer van VIVES, het onderwijsmagazine over onderwijsinnovatie en ICT is een interview met lector Marco Snoek gepubliceerd.

In dat interview betoogt Marco dat de professionele leraar met leiderschap de basis is voor innovatie. Dan kunnen leraren het voortouw nemen en een leidende rol vervullen in onderwijsinnovatie binnen de school. Het ontwikkelen van die professionaliteit en dat leiderschap is een verantwoordelijkheid voor leraren en schoolleiders. In toenemende mate zijn er initiatieven te zien die aan die ontwikkeling bijdragen, varierend van masteropleidingen tot netwerken zoals Leraren met Lef.