Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Making IBSE Durable through Pre-service Teacher Education

31 okt 2013 12:37 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

In januari 2013 organiseerde het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding een veldbezoek voor het EU Fibonacci project. HvA etaleerde daarin de W&T vakdidactiekprogramma's voor Pabo en UPvA. Een boekje met een beschrijving van deze programma's en bijdragen vanuit de verschillende landen is: Making IBSE durable through pre-service teacher education. IBSE staat voor: Inquiry Based Science Education.