Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Onderzoekend leren met het Fibonacci project

3 okt 2012 16:33 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Sinds augustus 2012 maakt de Hogeschool van Amsterdam onderdeel uit van het Fibonacci project ( http://www.iederkindeentalent.nl/partner/the-fibonacci-project/ ). Hiermee heeft de HvA het stokje overgenomen van het AMSTEL instituut van de UvA, die oorspronkelijk een partner was in het project.

Onderzoekend leren Het Fibonacci project is een Europees programma, waarvan het doel is om zoveel mogelijk scholen, docenten en leerlingen in Europa te betrekken bij onderzoekend leren in natuurwetenschap , techniek en wiskunde onderwijs. Dit gebeurt met zogenoemde hands-on en minds-on activiteiten in de klas.

In Nederland neemt de pabo en de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA) deel aan het project. Studenten van deze opleiding maken en testen lesmateriaal rondom natuurwetenschappelijke concepten, zoals zwaartekracht, dat gebruikt kan worden voor onderzoekend leren.

Daarnaast vindt er uitwisseling plaats in de vorm van conferenties met de Europese partners. Hierbij wordt kennis uitgewisseld over de verschillende benaderingen van hands-on en minds-on leren. Zo namen in maart twee UPvA studenten deel aan een internationale Fibonacci conferentie in Parijs. De conferentie was voor vakdidactici in Wetenschap en techniek. De studenten hadden hun deelname gewonnen met de ontwikkeling van hun lessenserie over eten en drinken in de Romeinse tijd.

World Conference In juli vond de eerste World Conference on Physics Education in Istanbul plaats. Deze conferentie is een concrete stap voorwaarts in de wereldwijde samenwerking in Wetenschap & Techniek en werd door 350 deelnemers bezocht. De deelnemers waren docenten, onderzoekers, opleiders en beleidsmakers uit de hele wereld, inclusief de Amerikaanse vakdidactiek top. Eén van de keynote speakers was Ed van den Berg, lector Wetenschap & Techniek van de pabo HvA. Klik hier voor zijn presentatie. ( http://www.wcpe2012.org/keynote-speakers.html ) Partners Het EU Fibonacci project heeft inmiddels 36 partners (universiteiten en Hogescholen) in meer dan 20 Europese landen. Naar schatting doen via hun projecten zo'n 40.000 tot 50.000 leerlingen ervaring op met onderzoekend leren in natuur en techniek.