Hogeschool van Amsterdam

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Boekpresentatie en congres op 22 januari: Het vmbo van dichtbij.

20 sep 2012 14:55 | Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Het vmbo bestaat nu zo'n 12 1/2 jaar. Tijd voor de beantwoording van de vraag hoe het ervoor staat in de nieuwste onderwijssector. Wat is er in het vmbo op pedagogisch-didactisch gebied allemaal gebeurd?

Er wordt in het vmbo hard gewerkt aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling, met onder andere ook (academische) onderzoekers. Deze sector bewandelt na ruim tien jaar nieuwe wegen, die ze zelf heeft gekozen. Het is van groot belang na te gaan waar deze nieuwe wegen toe leiden en wat de effecten van die innovaties zijn: "wat werkt er in het vmbo?". Het vmbo is inmiddels een onderzoeksobject geworden.

Er zijn zowel universitaire studies gedaan als praktijkonderzoek. Opvallend is dat veel van dat onderzoek gedaan is op innovatieve vmbo scholen. Wellicht is het dus terecht om te stellen dat het vmbo de meest innovatieve onderwijssector is. Het is nu tijd om al dat onderzoek te verzamelen en de resultaten daarvan op een rijtje te zetten.Niet alleen om een overzicht te krijgen, maar vooral om die resultaten beschikbaar te maken voor de praktijk. We nemen daarbij het perspectief van de leraar in de klas.

Het congres richt zich op de vmbo docent (in opleiding), teamleiders en opleiders met als doel een bijdrage te leveren aan enerzijds de kwaliteitsverbetering van 'het onderwijs in het veld' en anderzijds aan de kwaliteitsverbetering van de lerarenopleidingen en pedagogiekopleiding. Centraal staat het congres de presentatie van het boek: Het vmbo van dichtbi j . Bewegen tussen theorie en praktijk . Een boek van het lectoraat vmbo van de Hogeschool van Amsterdam onder redactie van lector Jos van der Waals en Martijn van Schaik. De auteurs van de hoofdstukken in het boek zullen in praktische sessies samen met het veld de betekenis van het onderzoek voor de praktijk in kaart brengen. Daarnaast zullen Prof. dr. Monique Volman en lector dr. Jeroen Onstenk ingaan op de kansen van, voor en in het vmbo in de toekomst.

Het programma bevat onder andere bijdragen van:

  • Prof. dr. Monique Volman over betrokkenheid
  • Lector dr. Jeroen Onstenk omtrent de kansen van, voor en in het vmbo in de toekomst;
  • René Kneyber over tips en bevindingen die bijdragen aan meer gezag binnen het vmbo, hoe u leert beter om te gaan met lastige leerlingen.

In de deelsessies komen 13 verschillende thema's aan de orde, die ook worden beschreven in het gelijknamige boek Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en praktijk van Martijn van Schaik en dr. Jos van der Waals. U ontvangt dit boek t.w.v. € 22,90 gratis bij deelname!

 

Wanneer u zich aanmeldt voor 15 november 2012 dan ontvangt u € 25,- korting op uw aanmelding. U betaalt dan geen € 275,- maar slechts € 250,- voor uw deelname aan het congres!