Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

2Do2Digital

Het digitaliseren van leefstijlinterventie 2Do, zodat deelnemers na afloop zelfstandig of met minimale begeleiding een vervolgtraject op maat kunnen uitvoeren

Project

Het belangrijkste advies aan 55+’ers met overgewicht en diabetes type 2 is afvallen. Om hen hierbij te ondersteunen, ontwikkelde het lectoraat Voeding en Beweging van de Hogeschool van Amsterdam – Faculteit Bewegen, Sport en Voeding (FBSV) – het leefstijlprogramma 2Do. Dit programma richt zich op afvallen met spierbehoud door middel van krachttraining en een gezond dieet met eiwitrijke voeding. Het RIVM erkende in 2022 2Do als leefstijlinterventie. In het vervolgproject 2Do2Digital digitaliseren onderzoekers de leefstijlinterventie, zodat deelnemers na afloop zelfstandig of met minimale begeleiding een vervolgtraject op maat kunnen uitvoeren.

Robert Memelink, een van de projectleiders: ‘Ik stel mij voor dat deelnemers na afloop van het leefstijlprogramma met hun zorgverlener bepalen waarop zij de focus leggen. Hoe ze hun doelen kunnen behalen én behouden. Zo stimuleren we de gezondheid en zelfstandigheid van ouderen op de lange termijn.’

Leefstijlinterventie

Op basis van het PROBE-onderzoek ontwikkelde het lectoraat Voeding en Beweging de multidisciplinaire leefstijlinterventie 2Do. Doelgroep: 55+’ers met overgewicht of obesitas én diabetes type 2 of verminderde glucosetolerantie. Diëtisten bieden de 2Do-leefstijlinterventie aan in nauwe samenwerking met fysiotherapeuten of personal trainers.

Tijdens de interventie werken cliënten 13 weken lang intensief aan het verbeteren van hun bloedsuikerwaarden door het verlies van vetmassa en het behoud en gebruik van spiermassa. Dit gebeurt via individuele en groepsbijeenkomsten en krachttraining. Na het afronden van de interventie kan de diëtist de cliënt een vervolgtraject op maat aanbieden. Ondersteuning in deze vervolgfase verkleint mogelijk de kans op terugval. Door het digitaliseren van 2Do raken cliënten al tijdens het programma bekend met de digitale leefstijlinterventie. Dit vergroot de kans op het behoud van de veranderde leefstijl.

Doel

Het ontwikkelen van een digitale versie van de bestaande leefstijlinterventie 2Do. Met een digitale versie kunnen diëtisten deelnemers van de interventie ook na afloop van het traject ondersteunen bij het afvallen of op gezond gewicht blijven met behoud van spiermassa.

Methode

Op basis van literatuur, kennis uit andere projecten en ervaringen van zorgprofessionals die 2Do al gebruiken, brengt het projectteam in kaart aan welke eisen de digitale versie moet voldoen. Vervolgens ontwerpen onderzoekers de digitale versie en bouwen zij deze samen met partner Chippr op basis van het bestaande digitale platform van de HvA-onderzoeksgroep Mensen in Beweging (MiB).

Verwachte resultaten

Een digitale versie van de bestaande leefstijlinterventie 2Do. Deze versie sluit aan op het bestaande MiB platform, waar bijvoorbeeld ook de interventie voor het ‘SO-NUTS project’ op is gebaseerd. Vanuit 2Do2Digital ontwikkelen onderzoekers een eiwitmodule op het MiB-platform waarmee deelnemers hun eiwitinname kunnen bijhouden en evalueren.

Wat is de verwachte maatschappelijke impact?

De digitale versie van 2Do geeft diëtisten extra mogelijkheden om hun cliënten te begeleiden bij leefstijlverandering. De digitale versie biedt vooral uitkomst bij het begeleiden van cliënten tijdens de behoudsfase. Diëtisten kunnen in deze fase voldoende contactmomenten inplannen terwijl zij de contacttijd terugschroeven. De cliënt kan steeds zelfstandiger verder.

Hoe draagt het project bij aan het verbinden van onderzoek met onderwijs?

Bij het literatuuronderzoek betrekt het projectteam studenten die afstuderen bij de opleiding Voeding en Diëtetiek. In een later stadium werken mogelijk nog studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design (CMD) mee aan het ontwerpen van onderdelen van de digitale tool. Bovendien werkt het projectteam samen met het onderzoek App n eiwit, waarin eiwitinname ook een belangrijke rol speelt.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum FDMCI 13 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2023
Einddatum 31 dec 2023

Contact

Annette Brons
Robert Memelink, Faculteit BSV (HvA)