Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Martijn de Waal nieuwe wetenschappelijk directeur CoECI

16 apr 2024 15:00 | Kenniscentrum FDMCI

Het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI) verwelkomt vanaf 1 april Martijn de Waal als de nieuwe wetenschappelijk directeur, waarbij hij Tamara Witschge opvolgt. Martijn de Waal blijft naast zijn nieuwe functie als wetenschappelijk directeur ook actief als lector Civic Interaction Design aan de Hogeschool van Amsterdam.

‘Ik wil Martijn de Waal van harte feliciteren met zijn rol als wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise for Creative Innovation,’ vertelt Frank Kresin, decaan van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. ‘Martijn heeft een stevige positie verworven in het uitgebreide netwerk van de creatieve industrie en is een veelgevraagd denker en spreker op dit vlak. Veel van zijn projecten en publicaties hebben raakvlakken met het werk van het Center of Expertise en ik ben ervan overtuigd dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren aan de verdere ontwikkeling ervan.’

Het Centre of Expertise als katalysator voor innovatie

Hogescholen groeien steeds meer uit tot kennisinstellingen die bijdragen aan innovatie van de beroepspraktijk en de scholing van huidige en toekomstige professionals. Daarmee willen ze een bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven in de samenleving. De Waal: ‘Ik zie het Center of Expertise for Creative Innovation als een belangrijke katalysator in dat proces. Door het beroepenveld, onderwijs en samenleving te verbinden, dragen we bij aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, zoals onderzoeksprojecten of de ontwikkeling van het curriculum.’

Creatieve kracht voor maatschappelijke opgaven en de digitale samenleving

Martijn de Waal benadrukt dat het CoE for Creative Innovation een cruciale en stimulerende rol vervult bij het bevorderen van een ontwerpende aanpak en artistiek onderzoek om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. ‘De creatieve sector met zijn iteratieve, verkennende aanpak en creatieve methoden en ontwerp- en verbeeldingskracht kan een belangrijke bijdrage leveren in het agenderen, verkennen, experimenteren en richting geven aan belangrijke maatschappelijke thema’s. Daarnaast speelt de creatieve sector ook een belangrijke rol in de digitale transitie. Hoe zorgen we ervoor dat digitalisering de samenleving versterkt, en dat we de transitie vorm blijven geven vanuit publieke waarden?’, aldus Martijn de Waal.

Het stokje doorgeven

Martijn de Waal volgt lector Tamara Witschge op als de nieuwe wetenschappelijk directeur van het CoE for Creative Innovation. Kresin: ‘Witschge, de eerste wetenschappelijk directeur van het programma, heeft met grote toewijding en wijsheid invulling gegeven aan haar rol. Daardoor heeft het programma, in samenwerking met programmamanager Dominique van Ratingen, een breed draagvlak gekregen bij de deelnemende kennisinstellingen en andere partners in het land.’ Het Centre of Expertise for Creative Innovation bedankt Tamara Witschge van harte voor haar inzet de afgelopen twee jaar!

Over Martijn de Waal

Sinds 2021 is Martijn de Waal werkzaam als lector bij de onderzoeksgroep Civic Interaction Design van de Hogeschool van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de impact van digitalisering op publieke ruimtes en de rol van ontwerp in het versterken van civil society in een democratische samenleving. Voorheen heeft hij verschillende functies bekleed, waaronder universitair docent Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam en was hij redacteur bij de Volkskrant. Daarnaast is hij ook oprichter van De Nieuwe Reporter, een destijds invloedrijke blog over nieuwe media en journalistiek, en The Mobile City, een internationaal netwerk gericht op de rol van digitale media in stedelijke culturen. Met een promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen en ervaring als visiting scholar bij het MIT Centre for Future Civic Media, brengt hij een schat aan kennis en ervaring met zich mee naar het Centre of Expertise.