Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Interview: Project 'Verhalen van waarde' afgerond!

De impact van “Samen Leren in de Wijk” verbeeld

15 jan 2024 10:19 | AZ faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie

Het project 'Verhalen van waarde: De impact van “Samen Leren in de Wijk” verbeeld' is onlangs afgerond. In dit artikel blikt betrokken onderzoeker Bodil Liesdek terug op de afgelopen periode en uitkomsten.

Waarde vertalen en verbeelden

''Dit project “Verhalen van waarde: De impact van “Samen Leren in de Wijk” verbeeld” is een verkennend onderzoek waarin we de betrokkenen van het initiatief Samen Leren in de Wijk in staat te stellen zelf de waarde van hun initiatief te vertalen en verbeelden op een nieuwe, niet-standaard manier. Dit doen we met verschillende creatieve methodes van participatieve impactmeting en gedeelde storytelling. Door deze methodes te co-creëren met de betrokkenen, worden zij gelijkwaardig eigenaar van het verhaal over hun initiatief. Hiermee kunnen ze dit vanuit hun eigen raamwerk onderzoeken en ook begeleid worden om recht te doen aan de verschillende perspectieven van de betrokkenen.''

Opzet

‘’Het project bestond uit twee fasen die zich voor en na de zomer van 2023 hebben afgespeeld. Fase I was de verkenningsfase, waarin we het landschap van Samen Leren in de Wijk hebben vastgelegd door gebruik van een mixed methods aanpak. We hebben meegelopen, geobserveerd, gesprekken gevoerd en vanuit een reflexieve en flexibele onderzoeksaanpak connecties gemaakt met de betrokkenen en niet-talige waarde omhoog kunnen halen. Fase II omvatte het storytellingtraject; waarin we met gezamenlijke sessies en korte individuele storymaking trajecten gekomen zijn tot inhoudelijke handvaten en persoonlijke verhalen en reflecties die recht doen aan de waarde van het initiatief en de meerstemmigheid van de betrokkenen.

Op basis van deze verhalen en creatieve sessies hopen we een voorbeeld neer te zetten voor andere sociaal-maatschappelijke initiatieven om de waarde van hun initiatief op een zelfstandige, meer impactvolle manier te kunnen vertalen.''

Ruimte creëren en vanuit ruimte werken

''Wat ik persoonlijk meeneem uit deze periode is hoe belangrijk het is om vanuit ruimte te werken. Dus: ruimte creëren voor de betrokkenen, voor jouw eigen reflectie proces als onderzoeker en mens. Als je je laat laten leiden door de betrokkenen, ontwikkelt dat een betere band en meer vertrouwen met de mensen waarmee je samenwerkt. Er is namelijk niet maar één manier om tot je resultaten te komen; het proces vult zich door de interacties en gesprekken die je met de mensen hebt. Door gebruik te maken van ankerpunten of waarden binnen je onderzoek, om op terug te vallen, en door je aan te passen aan de context van de betrokkenen kan je hele efficiënte vervolgstappen zetten die aansluiten op de praktijk/werkelijkheid. Wat uiteindelijk heel waardevol is voor je op persoonlijk niveau en binnen het onderzoeksveld.’’

Handvatten en vervolgstappen

''Met dit project zijn we tot een set aan handvatten en hulpvoorwaarden gekomen die inzicht zullen geven in het opzetten en uitvoeren van creatieve ontwerp- en storytellingmethodes. Dit, met oog op: inclusieve participatie en impactmeting, meerstemmigheid van betrokkenen en het onderzoeken vanuit het eigen raamwerk van betrokkenen. De handvaten zullen Samen Leren in de Wijk, en hopelijk andere sociaal-maatschappelijke initiatieven, zelf in staat stellen hun waarde te vangen op een zelfstandige en vernieuwende manier.

Als vervolgstap zijn we aan het kijken naar (creatieve) manieren om onze reflecties en ervaringen als onderzoekers tijdens dit project vast te leggen en te delen!’’