Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Terugblik Food for Thought Inspiratiesessie Juni 2023

Through the Artist's Eye. Hoe kunstenaars en kunst waarde toevoegen aan je onderzoek

26 jun 2023 12:11 | Kenniscentrum FDMCI

Op 20 juni vond de maandelijkse lunchbijeenkomst van het Kenniscentrum FDMCI en CoECI plaats, bestemd voor onderzoekers, docenten en studenten. In deze sessie waren vier Artists-in-Residence (AIR's) aan het woord over actueel onderzoek, nieuwe inzichten en hun lessons learned. Kunstenaars die op een frisse manier kijken naar onderzoek en zogenaamde vanzelfsprekendheden. Zij helpen om vastgesleten patronen onder de loep te nemen en er frisse alternatieven voor te ontwikkelen.

Through the Artist's Eye

Kunst is een krachtige bruggenbouwer voor maatschappelijke vraagstukken. Het wekt diepgaande emoties op, daagt de status quo uit en inspireert tot actie. Kunst verbindt mensen, confronteert en inspireert tot een betere wereld. En natuurlijk is er geen kunst zonder kunstenaars.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de deelnemers uitgedaagd het onderzoek aan onze faculteit DMCI te zien ‘door het oog van de kunstenaar’ om vanuit dat perspectief te ontdekken hoe waarde kan worden toegevoegd aan projecten.

Bij de opening verzorgde Martijn Engelbregt, Artist-in-Residence bij het lectoraat Creative Media for Social Change, een korte introductie over de toegevoegde waarde van kunst en kunstenaars als het gaat om onderzoeksprojecten uitvoeren, waarbij hij een geleide meditatie inzette als verbeeldingsmethodiek.

Daarna volgden twee concrete onderzoeksvoorbeelden.

The Media Gym

The Media Gym is een pop-up installatie die een gesprek mogelijk maakt over de ecologische voetafdruk van digitale media via de metafoor van de sportschool. Aangevuld met een speciale workout heeft deze installatie studenten en medewerkers van de HvA op de Amstelcampus in de maand juni in staat gesteld om op een speelse manier letterlijk het gewicht en energieverbruik van hun digitale gewoontes te voelen.

Jonas Althaus en Martina Huynh van Design Studio Cream on Chrome -en momenteel Artists-in-Residence eveneens bij Creative Media for Social Change- gingen dieper in op hun aanpak om complexiteit te vertalen via interactieve ervaringen. Als voorbeeld presenteerden ze het proces en resultaat van The Media Gym.

Fragmenten van circulaire recycling

Hsiang-Lin Kuo, voor de komende twee jaar Artist-in-Residence bij de onderzoeksgroep Fashion Reseach & Technology, bracht aan bod hoe zij eerder deelnam aan een e-waste archeologieproject en hoe dit haar ontwerpmethodologie als opgeleide (commerciële) modeontwerper veranderde.

De vruchten van dit onderzoek gebruikt zij nu als Artist-in-Residence bij de HvA om er tastbare, verhalende textielstukken van te maken.

Aan de hand van haar ervaring met samenwerking buiten de mode-industrie deelde Hsiang-Lin haar persoonlijke inzichten over de uitdagingen en voordelen van het werken in een dynamische omgeving.

Over de sprekers:

Martijn Engelbregt

Martijn Engelbregt onderzoekt met zijn werk hoe het rare gewoon mag zijn en het gewone weer raar mag worden. Met nodige humor brengen hij en zijn makers collectief Circus Andersom fris perspectief op dagelijkse beslommeringen. Voor plekken, organisaties èn mensen. Allemaal leuk en aardig. Ontregelende verbinding. Orde op stelten.

Internationaal succes viel hen onder meer ten deel met het Tegenscript, een middel om telemarketeers van repliek te dienen. Het Circus bedacht bijvoorbeeld de Burenwinkel, een mobiele winkel met relatiegeschenken voor buren, zette Rest. in de wereld, een restaurant waar gekookt werd met restjes en onkruid en verspreidde 45.000 bakstenen huis-aan-huis in Leeuwarden om met elkaar een steentje bij te dragen aan GROOT Leeuwarder Monument.

Naast deze grote publiekacties is Martijn Engelbregt ook op zoek naar het uitnodigen tot (innerlijke) verbinding.

Cream on Chrome

Cream on Chrome is een Rotterdamse experience design studio opgericht door Jonas Althaus (DE) en Martina Huynh (CH). Met hun bekroonde multimedia-installaties proberen ze mensen te betrekken bij de prangende vragen van onze tijd. Door de focus van hun werk op interactie te leggen, slagen ze erin om nieuwe perspectieven in economie, nieuwsmedia en (techno-)ecologieën luchtig en intuïtief te verkennen.

Cream on Chrome werkt samen met academische en culturele instellingen en presenteert hun werk regelmatig in internationaal verband.

Hsiang-Lin Kuo

Het werk van Hsiang-Lin Kuo ligt op het snijvlak van design, sociologie en antropologie, waarbij Taiwanese koloniale erfenissen zich verweven met hedendaagse sociale dynamiek.

Haar reis in het veldonderzoek begon met het ontvluchten van de conventionele mode-industrie na haar afstuderen aan de afdeling Fashion Design van de Shih Chien University in 2018. Kuo verhuisde van mode-interventies naar wetenschappelijke laboratoria, en van archeologische sites naar Taiwanese bergen, en naar de inheemse stammen van Taiwan.

Vanaf 2014 werden Hsiang-Lin's werken tentoongesteld in solo- en groepstentoonstellingen in Taipei, waaronder het MOCA Taipei, het Contemporary Culture Lab (C-Lab), Waley Art gallery, Song-Shan Culture Creative Park, 勢角行 Space, en Min-Chu Hall. In 2018 werd het project 'This Is Escapism At Its Best (2018)' bekroond bij de Tokyo Young Designer's Grand Prix in de Amazon Fashion Week.

Food for Thought na de zomervakantie

Wil je de volgende keer ook graag aanschuifen bij de Food for Thought lunchsessie? Zet donderdag 28 september van 12 tot 13 uur dan nu alvast in je agenda.

Die dag verzorgt het lectoraat Netwerkcultuur de sessie, die ingaat op de 'Tactical Media Room Ukraine' met een live webcast van UKRAiNATV.

De locatie van deze Food for Thought wordt binnenkort bekend gemaakt.