Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Hipper biedt ondersteuning aan revalidanten na heupoperaties

Schoolvoorbeeld doorwerking praktijkgericht onderzoek: van HVA-onderzoeksproject naar succesvolle onderneming

3 feb 2023 12:53 | Kenniscentrum FDMCI

Het innovatieve behandelprotocol Hipper geeft revalidanten na een heupoperatie én hun zorgverleners inzicht in de voortgang van de revalidatie in de woonomgeving. Met de oprichting van de HvA start-up Hipper Therapeutics BV kan de zorgsector in de toekomst rekenen op applicaties voor meer toepassingsgebieden in de zorg. De ambitie is om de technologie onder meer in te zetten bij revalidatietrajecten van long-covidpatiënten, na een beroerte en bij COPD-patiënten. Een succesverhaal over de doorwerking van praktijkgericht onderzoek.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

In de video vertellen onderzoekers Ben Kröse en Margriet Pol hoe hun praktijkgerichte onderzoeksproject Hipper zich heeft ontwikkeld tot de oprichting van de eerste HvA spin off Hipper Therapeutics BV

INNOVATIEF BEHANDELPROTOCOL

Hipper is een innovatief behandelprotocol waarbij coaching en sensortechnologie wordt ingezet bij revalidatietrajecten na heupoperaties. Het biedt revalidanten én zorgverleners een objectief inzicht in de voortgang van de revalidatie in de woonomgeving. Dat maakt dat zorgverleners de revalidatie beter kunnen begeleiden en monitoren. Met Hipper verloopt het herstel voorspoediger en is er minder terugval (en heropnames) van patiënten. Hipper sluit bovendien naadloos aan op de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vergrijzing.

ACHTERGROND

Hipper en de oprichting van spin-off Hipper Therapeutics BV zijn het resultaat van een onderzoeksproject van FDMCI – onder meer vanuit het lectoraat Digital Life - en de Faculteit Gezondheid (FG), in samenwerking met het Amsterdams Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC>AMC). Het product Hipper kwam tot stand in samenwerking met zorgprofessionals en revalidanten van diverse zorgorganisaties voor geriatrische revalidatie in Noord-Holland. Zij leverden al in een vroeg stadium (2013) de praktijkvraag die aan de basis van de onderzoeksvraag lag: hoe kunnen zorgverleners (fysio- en ergotherapeuten) zicht krijgen op de voortgang van de revalidatie én deze thuis stimuleren bij ouderen na een heupfractuur?

HET TRAJECT

Studenten en onderzoekers van de HvA bundelden hun krachten om een oplossing te bedenken voor dat vraagstuk. In projecten werd binnen de faculteit DMCI een systeem ontwikkeld om op afstand de bewegingsactiviteiten van ouderen te monitoren. Tegelijkertijd werd aan de Faculteit Gezondheid een behandelprotocol ontwikkeld waarin deze data en activiteitenregistratie kon worden gebruikt in de coaching van de doelgroep. In een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd door het Amsterdam UMC-locatie AMC en de HvA werd de effectiviteit van deze manier van werken bestudeerd bij de partner-zorgorganisaties. De resultaten waren positief: bij gebruik van Hipper was het dagelijks functioneren na zes maanden significant beter dan zonder Hipper. Op basis van die resultaten zijn verschillende zorgorganisaties in pilots gaan onderzoeken hoe zij Hipper konden integreren in revalidatietrajecten en binnen hun reguliere zorgverlening.

VAN ONDERZOEKSPROJECT NAAR ONDERNEMING

Vanwege de doeltreffende resultaten werd het traject om Hipper op de markt te brengen in gang gezet. Zo werd in samenwerking met de HvA Minor in Entrepreneurship het product verder ontwikkeld en werd de basis gelegd voor het toekomstige bedrijf. Overtuigd van de toegevoegde waarde van de Hipper-technologie - een haalbaarheidsstudie toonde aan dat er voor HipperTX een plaats op de markt is - besloten onderzoekers Ben Kröse en Margriet Pol om zelf te gaan ondernemen. Het vervolgtraject in een notendop: met hulp van IXA werd een businessplan opgesteld, met een financiële bijdrage van het HvA Impact Fonds werd een externe business developer aangetrokken, een KIEM-subsidie werd toegekend, NEN7150 certificering aangevraagd en een geaccrediteerde post-HBO cursus ontwikkeld. Daarin leren zorgverleners, hoe zij revalidanten met Hipper kunnen coachen en motiveren bij het voortzetten van hun revalidatietraject. In 2021 is met alle betrokken partners en HvA Ventures Holding de eerste HvA spin-off, Hipper Therapeutics BV opgericht.

Het team achter Hipper gaat de methode en technologie verder verfijnen door nieuwe applicaties te ontwikkelen voor meer toepassingsgebieden in de zorg. De ambitie is om Hipper-technologie in te zetten bij revalidatietrajecten van bijvoorbeeld long-covid patiënten, na een beroerte en bij COPD-patiënten. Hierbij wordt nog steeds samengewerkt met het team van Amsterdam UMC>AMC.

MEET THE TEAM

- Ben Kröse (CEO Hipper Therapeutics, Emeritus lector HvA, Emeritus Hoogleraar UvA)
- Margriet Pol (Directeur Scholing & Revalidatie Hipper Therapeutics, hoofddocent onderzoek Faculteit Gezondheid, associate lector Technologie en Participatie bij het Lectoraat Ergotherapie-Participatie en Omgeving van het Centre of Expertise Urban Vitality)
- Michel Oey (Directeur Technologie bij Hipper Therapeutics, docent/onderzoeker bij het HvA-lectoraat Digital Life)
- Matthijs Alderliefste (privacy officer en marketing expert)

IXA is het Kennis Transfer Office van de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC. IXA biedt onderzoekers hulp bij het valoriseren van praktijkgericht en academisch onderzoek. Op die manier wordt de maatschappelijke impact van onderzoek gestimuleerd. Voor meer informatie: www.ixa.nl