Kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

HvA lanceert Hipper Therapeutics B.V.

Een nieuwe startup voor digitale ondersteuning bij geriatrische revalidatie

6 mei 2020 00:00

De startup Hipper Therapeutics B.V. van de Hogeschool van Amsterdam richt zich op de ontwikkeling en exploitatie van een digitale dienst Hipper ter ondersteuning van zorgverleners en cliënten bij ambulante revalidatie van ouderen. Hipper bestaat uit een systeem dat op afstand (in de woonomgeving) de fysieke activiteiten van de ouderen kan meten, een dashboard dat deze informatie visualiseert en een protocol en scholing voor de professionals (ergo- en fysiotherapeuten). Het bedrijf is opgericht door dr. Margriet Pol van de faculteit Gezondheid, prof. Ben Kröse en dr. Michel Oey van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, samen met HvA Ventures holding en de AMC Ventures holding.

De markt voor geriatrische revalidatie zal de komende jaren enorm groeien, in het bijzonder het aantal ouderen dat in de eigen woning zal revalideren (ambulante revalidatie). Bij geriatrische revalidatie gaat het om kortdurende, op herstel gerichte zorg voor kwetsbare patiënten die na een ziekenhuisopname een revalidatiebehandeling moeten ondergaan.

De afgelopen jaren is de Hipperdienst ontwikkeld en bestudeerd in een aantal onderzoeksprojecten aan de HvA en het AMC, nadat zorgprofessionals hun zorgen over het op afstand meten van de vooruitgang gedurende de revalidatie hadden geuit.

Hipper geeft de therapeuten de mogelijkheid om continue (24 u/dag, 7 dagen/wk) objectieve informatie over de fysieke activiteiten van hun cliënten te verkrijgen. Ook de cliënten kunnen inloggen op Hipper en hun vooruitgang zien. Dit laatste bevorderd in veel gevallen de motivatie.

Hipper wordt momenteel ingezet bij een aantal geriatrische revalidatie centra, voor de revalidatie na heupfractuur en voor ouderen met COPD. Een recente ontwikkeling is de inzet van Hipper voor de revalidatie van COVID-19 patienten.

Voor meer informatie: