HvA in de Stad

Lokaal leren in Zuidoost

De stad in met de minor Sociaal Professional in Kunst en Cultuur

4 apr 2022 16:07 | HvA in de Stad

Hoe kun je kunst en cultuur inzetten om maatschappelijke doelen in de wijk te bereiken? Studenten van de Hogeschool van Amsterdam doen samen met organisaties en kunstenaars uit Amsterdam Zuidoost ontwerpgericht onderzoek naar de inzet van creativiteit in sociale praktijken. Onderwijsinnovator Katja Pasman liep een dagje met hen mee.

Inspirerende plek

De studenten zitten één dag per week in het pand stARTwell aan de Laarderhoogtweg in Zuidoost en een dag in het Bijlmer Parktheater aan het Anton de Komplein. StARTwell is een super inspirerende plek in een oud kantoorpand waar verschillende startups en bedrijven samenwerken aan kunst en cultuur. Het voordeel van deze locatie is dat de studenten de ruimte hebben om zelf dingen te creëren en te maken. Ze kunnen out-of-the-box aan de slag om ideeën uit te proberen. En er is zelfs een podium aanwezig. Het pand wordt beheerd door Angelo Bromet en Charity Reingoud van Prospect 11, een organsiatie waar talentontwikkeling en gebiedsontwikkeling met bijeenkomsten en evenementen hand in hand gaan.

Aanwezig in de wijk

Een tweede voordeel van deze onderwijsvorm is dat de docenten twee volle dagen per week met de studenten aan het werk zijn. Ze kunnen kwaliteit leveren op locatie, volop aandacht geven aan de studenten in groepen of hen individueel begeleiden. De studenten leren ondertussen in de praktijk hoe leuk en lastig het is een balans te vinden tussen het werken met verschillende doelgroepen, zoals kunstenaars, politiek, publiek, welzijns- en zorginstellingen en culturele partners. En door aanwezig te zijn voelen de studenten meer verbinding met de buurt, waardoor ze betekenisvol kunnen zijn voor de mensen en organisaties waar ze mee werken.

Docent als pionier

Onderwijs geven in de stad is niet voor iedere docent interessant of haalbaar. Het vraagt naast veel tijd en ruimte ook om andere vaardigheden dan het lesgeven in een traditionele leeromgeving, het klaslokaal. Om met de stad te kunnen werken moet je een pionier zijn, zegt Ramon Dekkers, docent van de minor Sociaal Professional in Kunst en Cultuur. Je start met het lokale netwerk in kaart brengen en contact leggen met interessante partners die willen samen werken aan gemeenschappelijke doelen.

Duurzame kennisontwikkeling

Samenwerken met partners is één van de vaardigheden die docenten nodig hebben voor het geven van onderwijs in de stad; het geduldig opzetten van de samenwerking en het komen tot gemeenschappelijke vraagstukken of problemen waar studenten mee aan de slag kunnen. Ook wil je niet hapsnap aan vraagstukken werken in de stad, maar juist op een duurzame manier omgaan met kennisontwikkeling. En dat kan alleen wanneer je aanwezig bent op de plek, mensen leert kennen en je als docent in verbinding staat met de stad.

HvA CityLab

Ramon is aangesloten bij HvA CityLab, een community gericht op onderwijsinnovatie en docentprofessionalisering. Ramon wil de samenwerking met andere docenten graag verdiepen en te verbreden. Het zou interessant zijn om met elkaar onderzoek te doen naar de lokale aanpak van onderwijs in de stad en deze verder uit te bouwen en te verduurzamen. Het gaat om samen kaders scheppen en bouwstenen formuleren over werken en leren in de stad. In het HvA CityLab deelde hij de volgende ontwerpvragen met de andere docenten:

  • Hoe kunnen we de lokale aanpak van de minor Sociale Professional Kunst & Cultuur inzichtelijk maken en verduurzamen?
  • Welke bouwstenen kunnen we onderscheiden?

Ambitie HvA

Deze ontwerpvragen sluiten aan bij de ambities van het HvA instellingsplan ‘Hogeschool in 3D’ en het Masterplan van Zuidoost van Gemeente Amsterdam. Ramon pleit voor een helder overzicht in kosten, mogelijkheden en middelen om innovatief onderwijs mogelijk te maken. Hij komt graag in contact met andere ‘onderwijsmakers’, waarbij de inzet van kunst, cultuur en verbeeldingskracht centraal staat. Interesse? Neem contact op met Ramon Dekkers via r.dekkers@hva.nl.

Interesse in de community HvA CityLab? Neem contact op met Katja Pasman, k.pasman@hva.nl. Medewerkers van HvA kunnen meedoen aan het kanaal in de Teams HvA in de Stad,

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien