HvA in de Stad

Drie nieuwe Buurtcampussen in Amsterdam

HvA en OBA bundelen hun krachten

3 feb 2021 09:44 | HvA in de Stad

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) slaan de handen ineen en gaan samenwerken in Buurtcampussen. Dit zijn fysieke plekken in OBA-locaties waar Amsterdammers uit de buurt bijeenkomen voor ontmoeting en ontwikkeling. Samen met studenten, docenten en lokale partners zoeken ze naar duurzame oplossingen voor relevante sociale en maatschappelijke vraagstukken die spelen in de buurt. Voor de zomer van 2021 staan er in totaal drie Buurtcampussen gepland, waarvan de eerste al is gerealiseerd in Amsterdam Nieuw-West.

Drie locaties

De HvA en de OBA hebben afgesproken om in de periode van 2020-2021 drie Buurtcampussen te realiseren. Deze campussen komen in de stadsdelen Nieuw-West, Oost en Zuidoost. Buurtcampus Nieuw-West is in september 2020 van start gegaan. De activiteiten die in een Buurtcampus georganiseerd worden, komen voort uit de wensen en behoeften van de mensen in de wijk. Hierdoor is het mogelijk gericht bewoners verder te helpen, de buurt te verstevigen en de bestaande netwerken met elkaar te verbinden.

Concept Buurtcampus

In Amsterdam is een grote behoefte aan lokale publieke ruimtes die een kansrijk perspectief bieden voor bewoners om bij te blijven. Het is namelijk zeer belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in de stad en succesvol deel kan nemen aan de samenleving. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het bevorderen van (digitale) geletterdheid en het bieden van de mogelijkheid om te leren of kennis uit te wisselen. Zo helpen studenten Social Work, Pedagogiek en Toegepaste Psychologie ouders bij de huiswerkbegeleiding van hun kinderen in het programma De Keukentafel. Maar ook het versterken van of in meer algemene zin het leveren van een bijdrage aan de vitaliteit en duurzaamheid van de wijk, horen hierbij. De combinatie van de HvA en de OBA in de Buurtcampus speelt hier naadloos op in door het beste van beide partijen met elkaar te verenigingen.

Studenten bij Buurtcampus Zuidoost

Uitgebreid programma-aanbod

De Buurtcampus bundelt bestaande programma’s en activiteiten van OBA en HvA. Het aanbod is divers en loopt van bijeenkomsten, evenementen en presentaties tot workshops en trainingen, spreekuren en begeleiding voor hulpvragen, en netwerkactiviteiten. Van belang is dat er ook ruimte wordt geboden om, in gezamenlijkheid met bewoners en partners uit de buurt, nieuwe programma’s en producten te ontwikkelen. Doelstelling van de HvA is om vanuit alle faculteiten onderwijs, projecten en onderzoek uit te voeren in de Buurtcampus en bij te dragen aan urgente lokale vraagstukken. De OBA wil met haar vestigingen als buurtplatform een verbindende schakel zijn tussen (maatschappelijke) organisaties die ook bezig zijn met het mogelijk maken van het samen leren en samen leven van Amsterdammers.

De formele ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door beide partijen vond plaats op maandag 1 februari jongstleden in OBA Oosterdok. Binnenkort organiseren de Buurtcampussen een (online) startbijeenkomst per buurt. Heb je interesse om daarbij te zijn? Meld je aan via hvaindestad@hva.nl.

Buurtcampus is een doorontwikkeling van de Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) die HvA als sinds 2009 verzorgt. Met de duurzame samenwerking met OBA en de ontwikkeling van meerdere locaties wil de HvA haar onderwijs en onderzoek nog beter inzetten voor de bewoners van de stad.

Samenwerking ondertekend door Jean Tillie (HvA) en Martin Berendse (OBA) op 1 februari 2021