Hogeschool van Amsterdam

Forensisch onderzoek

Op weg naar meer vrouwen in de Techniek!

Onderzoeksters van Hogeschool van Amsterdam, faculteit Techniek, over vrouwen in de technische sector

12 mrt 2020 13:19 | Faculteit Techniek

Wanneer we over invloedrijke technici spreken, gaat het vaker over Steve Jobs of Bill Gates dan over Ada Lovelace (‘uitvinder’ van algoritmes) of Katherine Johnson (wiskundige die het traject van Apollo 11 naar de maan berekende). Daar moet wat aan gebeuren, want invloedrijke vrouwen in de techniek, zijn er zéker. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag brengen wij onze 'game changers' van faculteit Techniek onder de aandacht.

Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappers vrouw. In de technische sector is dit zelfs minder dan 20%. Vrouwen in de wetenschap krijgen minder vaak een podium, en mannen in de wetenschap verdienen vaak meer dan vrouwen. Tijd voor gendergelijkheid in de techniek, en tijd om taboes te doorbreken. De vrouwen van onderzoeksprogramma's Aviation, Urban Technology en Forensisch Onderzoek van de HvA aan het woord (in Nederlands en Engels)!

Onderzoeksters van faculteit Techniek

Met nieuwe technologische oplossingen alleen kom je er niet. Duurzame innovaties komen tot stand door samenwerking met een diverse set aan stakeholders, aandacht voor de gebruiker en oog voor de omgeving. Vrouwen zijn goed in het leggen van deze verbindingen en kunnen een goede bijdrage leveren aan de inzet van technologie op een manier die past bij onze maatschappij.

Ik ben lector Circulair Ontwerpen en Ondernemen en gespecialiseerd in praktijkgericht onderzoek op het raakvlak van design, technologie en business, en richt me daarbij op concrete oplossingen voor een circulaire stad. Projecten waaraan ik werk hebben te maken met het zoeken naar nieuwe toepassingsmogelijkheden van afgedankte producten en materialen, maar bijvoorbeeld ook met duurzaam verpakken.

De technische sector is een dynamische sector waar creativiteit en innovatie een belangrijke plek inneemt. In de technische sector worden nieuwe mogelijkheden ontdekt en vertaald naar concrete oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Het is in elk werkgebied belangrijk dat er diversiteit is. Niet alleen wat betreft geslacht, ook wat betreft etnische en culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, leeftijd en gezondheid. Juist onze verschillen zijn van meerwaarde bij samenwerking. Onze opleidingen, onderzoeken en producten zijn bedoeld voor een samenleving die net zo divers is.

Ik werk als criminoloog bij het lectoraat forensisch onderzoek en onderzoek het gebruik van vingerafdrukken in de strafrechtketen .

Als sociaal wetenschapper vind ik de technische wereld interessant, omdat ik denk dat we elkaar veel te bieden hebben en samenwerking daarom essentieel en uitdagend is.

My profile and research are interdisciplinary. This is what I bring to technology – and what I believe technology needs. We have several challenges at the moment in breaking some of those silos. Silos amongst scientific fields, and between research and practice.

I love my work because it ís so complex. And although we talk about technology, we still deal with human behaviours, perceptions shaping and being shaped by our society and the technical industries therein. When I was doing my Ph.D. I thought I would change the world. I was wrong, I must change along. We all do in our own field, and the change should involve sharing knowledge rather than protecting silver towers.

The number of females in aviation has increased, but still I don’t think we are well represented in senior roles. I always feel we can be more, do more, have our voice heard more. Stereotypes have faded away somewhat. But again we revert to human behaviour, and perceptions. Aviation is at a crucial turn in terms of safety; where are we going from here and how? I believe women should also have a greater input on these aspects.

Vrouwen hebben een andere kijk op de wereld en kijken toch anders tegen bepaalde problemen aan dan mannen. Door deze verschillende manieren van denken, vullen we elkaar heel goed aan. Daarom is het belangrijk om juist de samenwerking tussen mannen en vrouwen te zoeken, om zo tot de mooiste oplossingen te komen voor de technische problemen waar we tegenaan lopen.

Sinds 2016 werk ik aan de faculteit Techniek bij de HvA als promovendus. In dit werk doe ik onderzoek naar vingerafdrukken ; specifiek wat deze ons vertellen over de activiteiten die zijn uitgevoerd tijdens het achterlaten van het vingerafdruk. Hierbij kijk ik hoe we deze informatie met behulp van wiskunde objectief kunnen meten, zodat het ook mogelijk wordt deze informatie in de rechtbank te gebruiken. Specifiek in zaken waarin vingerafdrukken een rol spelen.

Wat ik leuk vind aan de technische sector is dat we met elkaar structuur proberen aan te brengen in een vrij chaotische wereld. Door middel van het gebruik van technische middelen, maar ook door vakgebieden als wiskunde of natuurkunde, proberen we de wereld om ons heen te begrijpen en daarmee de wereld verder te helpen met nieuwe ontwikkelingen. Ik vind het daarbij leuk om samen te werken met mensen uit verschillende vakgebieden binnen de techniek, zoals chemische experts en computerexperts, maar ook met mensen die slimme of handige tools ontwerpen die wij weer kunnen gebruiken in onze experimenten.

Benutten van ieders talent is voor mij belangrijk, er is veel meer menskracht nodig. Diverse teams werken beter en brengen meer perspectieven naar voren.

Ik ben hoofddocent duurzame energiesystemen . Op dit moment ontwikkel ik een minor energiepositieve stad, een samenwerking tussen onderzoek en onderwijs om met studenten uit de hele HvA energie positieve gebieden te onderzoeken en ontwikkelen.

De technische sector is praktisch, je kan met techniek concreet aan duurzaamheid werken. Het is mooi om de techniek te ontwikkelen die echt bespaart en direct duurzame energie opwekt.

I lead the Robot Lab / Digital Production Group, at the Faculty of Technology / Urban Technology Centre of Expertise. Robotic technology is currently changing society and an uncountable number of work domains. If women are not part of this progress they will inevitably be excluded from this upcoming technological future.

Unfortunately, the number of girls involved in our lab is remarkably low compared to men. In our own team, women are leading the team and many projects, yet not directly involved with the robots (due to lack of time). This must change. I want to propose the rector to support a fully-paid research&education fund to invite women (students, teachers and professionals) to ‘learn-by-doing’ at the Robot Lab .

At the Robot Lab we are using advanced computational design and robotic production processes to upcycle waste materials. Our work shows that digital production brings a crucial added value to encourage and support circularity.

The robot lab is multi-disciplinary environment, merging knowledge and advanced technologies from various fields of engineering, architecture, industrial design and more. Merging these technical sectors is part of the lab's DNA: it enables us to explore alternative uses or new materials, generate new design opportunities and explore new forms of production.

Voor iedere sector geldt dat het gezond is als er zowel vrouwen als mannen in werken, wat de materie ook is. Waarom er nog altijd minder vrouwen werken binnen Techniek? Dat ligt denk ik niet zozeer aan de materie zelf, maar aan de manier waarop er over gecommuniceerd wordt/ de sector 'gebrand' wordt; van kinds af aan door de omgeving en door schoolkeuzewijzers.

Er is vooral vanuit de technische sector steeds meer vraag naar professionals die over vakgebieden heen kijken en verbindingen met andere sectoren leggen. Ik denk dat ook hiervoor geldt dat dit net zo goed door mannen als door vrouwen gedaan kan worden. Maar wellicht is dat iets waar minder rolpatroon op rust dan de traditionele technische vakken, en zijn dat plekken waar vrouwen sneller terecht komen.

Ik ben zelf opgeleid als product designer, met een focus op de interactie tussen de mens en technologische ontwikkelingen in de maatschappij. Ik houd mij vanuit het lectoraat Circular Design & Business van het Urban Technology onderzoeksprogramma bezig met thema Circulaire Transitie. In het bijzonder kijk ik naar de rol van circulaire ontwerpmethodieken hierin. Op dit moment werk ik vooral aan het RAW2U-project , waarin we kijken naar de transitie van het 'systeem van spullen' (ook wel het grofafvalsysteem) van de stad Amsterdam.

Ik houd ontzettend van creëren, of dat nu knutselen, koken of op een meer industrieel niveau ontwerpen en fabriceren is. De kracht van de mogelijkheid die op technische faculteiten aanwezig is om iets tastbaars te genereren, is erg waardevol. Het werken aan thema's die een duurzamere wereld beogen, zoals de circulaire transitie, geeft mij positieve energie en is mijn drijfveer.

Ik ben docent-onderzoeker Klimaatbestendige Stad . Als stedenbouwkundige werk ik aan ontwerprichtlijnen voor een water- en hittebestendige inrichting. In deze (technische) sector kunnen we het onwaarschijnlijke maar wenselijke mogelijk maken. Daarvoor is een balans tussen vrouwen en mannen goed, omdat ze elkaar aanvullen.

Despite the role women have played as technicians, inventors, designers, and aviators, there is a shockingly low representation of women in aviation. Women have made breakthroughs in every sector of the industry, from developing new technology to piloting aircraft and aviation maintenance. And not only for technical development, also in the research area.

I love mathematics and to solve problems. Nowadays technology is disrupting the way we work, the way we live, and the society as a whole.

I have experience in applied mathematics, and now I’m working on my PhD at HvA. My research is '2nd Generation Agent-Based Modelling for Improving APOC Operations', which is also a SESAR Project.