Hogeschool van Amsterdam

Gerard van Haarlem overleden

Decaan van de faculteit Techniek

20 apr 2020 13:08 | Faculteit Techniek

Na een periode van ziekte sinds vorig jaar zomer, is Gerard van Haarlem op vrijdag 17 april overleden. Gerard is zeventien jaar decaan geweest van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam.

Met zijn overlijden verliest de HvA een visionair leider en drijvende kracht achter de ontwikkeling die de faculteit de afgelopen twee decennia heeft doorgemaakt. Bovenal verliezen we een collega wiens deur altijd openstond en die als geen ander vertrouwen en respect wist te geven: “Jouw succes is mijn succes,” was zijn adagium.

Gerard heeft vanaf 2003 leiding gegeven aan de faculteit Techniek, hij werd in dat jaar benoemd tot voorzitter van – toen nog – het domein Techniek. In de vijftien jaar daarvoor was hij werkzaam als docent en instituutsdirecteur binnen de Hogeschool van Amsterdam.

Gerard realiseerde zich hoe belangrijk het was om opleidingen te innoveren en relevant te blijven. Hierbij had hij niet alleen de bedrijven en organisaties in het werkveld voor ogen, maar ook de toekomstige generatie ingenieurs; jongeren die hij wilde aanspreken met aantrekkelijk gepositioneerde techniekopleidingen. Zo vormde hij de opleiding Algemene Operationele Technologie om naar de opleiding Aviation, die zou uitgroeien tot de Aviation Academy. Eén van de grotere opleidingen binnen de HvA. Ook koos hij voor de invoering van brede bacheloropleidingen om meer flexibel te kunnen inspelen op zowel vernieuwingen in de praktijk als de wensen van individuele studenten.

Gerard was zich al vroeg bewust van wat de betekenis van praktijkgericht onderzoek is voor het HBO, een zoektocht waaraan hij leiding gaf met visie en ambitie. Hij was voortvarend met het aanstellen van lectoren en - in een volgende fase – programmamanagers om de organisatie te stroomlijnen en meer programmatisch te werken. Met het aanstellen van hoofddocenten, gepromoveerden die hun tijd verdelen over onderzoek en onderwijs, sloeg hij een belangrijke brug tussen beide. De betekenis die Gerard in 15 jaar heeft gehad voor de ontwikkeling van het praktijkgericht onderzoek aan de faculteit Techniek is enorm. Steevast ontving het Techniekonderzoek bij accreditaties de kwalificatie positief tot zeer positief. Daarmee wordt de faculteit Techniek binnen de HvA beschouwd als een voorloper in de ontwikkeling van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling.

In zijn laatste jaren heeft Gerard leiding gegeven aan een omvangrijk ontwikkelprogamma: Moving Forward. Hij geloofde sterk in het centraal stellen van de student en de noodzaak om studenten regie te geven op hun eigen leerproces. Om juist die vraagstukken te achterhalen die relevant zijn voor bedrijven. Om de focus te leggen op technologie die nog ontwikkeld moet worden. En om te komen tot een goede mix van contact- en online onderwijs, zodat docent-onderzoekers meer ruimte krijgen voor de persoonlijke begeleiding van studenten. Een visie die binnen de faculteit zijn weerklank vond en veel energie heeft losgemaakt. De bouw van het nieuwe Conradhuis, waar de faculteit Techniek vanaf 2022 gehuisvest zal zijn, was een belangrijke mijlpaal voor Gerard. Voor hem was dit het sluitstuk waar alles zou samenkomen: een open, transparant gebouw, ontworpen door oud-studenten, waar onderwijs, onderzoek, leren en ontmoeten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Gerard stuurde op strategie voor de lange termijn, een visionair met duidelijke opvattingen over de gewenste richting. Daarbij realiseerde hij zich als geen ander dat het aan zijn mensen was om deze te realiseren. Hij herkende talent en gedrevenheid, wist mensen in hun kracht te zetten en verwachtte zelfstandigheid. Kenmerkend voor zijn stijl van leiderschap was de ruimte en het vertrouwen dat Gerard aan zijn mensen gaf. Hij kreeg hiervoor kwaliteit en loyaliteit terug.

Gerard, socioloog van oorsprong, had een diepgaande interesse voor anderen en menselijke waarden stonden voor hem hoog in het vaandel: respect, openheid en positiviteit. Collega’s voelden zich door hem gezien.

Gerard keek ontzettend uit naar de oplevering van het Conradhuis in 2022, maar misschien nog wel meer naar de tijd die zou volgen na zijn afscheid van de HvA. Genieten van de mooie dingen samen met zijn vrouw Anke, zoon Sanne en zijn geliefde kleindochter. Het spijt ons zeer dat hem dit niet meer is gegund.

Wij denken met dankbaarheid terug aan wat Gerard voor ons heeft betekend. Wij wensen Anke, Sanne en Marsha, familie en vrienden veel sterkte toe.