Hogeschool van Amsterdam

Minder vuilniswagens in Plantagebuurt dankzij HvA

Musea en theaters op weg naar 'zero waste' en schoon vervoer

9 mrt 2017 14:53 | Faculteit Techniek

Musea en theaters gaan hun afval beter scheiden, zodat ze in 2021 'Zero Waste' zijn. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht in haar onderzoeksprogramma Urban Technology hoe afvalscheiding en -vervoer het best kunnen worden georganiseerd. Afvalinzamelaar Icova voert het afval met een energiezuinige boot af. Wat vijfenveertig vuilniswagenritten per week bespaart.

De afvalzuinige afvalboot van Mokum Maritiem

De HvA is het project samen met de culturele instellingen gestart. Studenten hebben bij alle instellingen de afvalstromen en problemen in kaart gebracht. Een van de problemen was bijvoorbeeld dat door gebrekkige samenwerking veel verschillende vuilniswagens door de buurt reden. Vervolgens droegen de studenten innovatieve oplossingen aan die de basis vormden voor dit nieuwe concept. Daarnaast voorzag de HvA de instellingen van alle nodige kennis en informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van afvalscheiding en -vervoer.

Wethouder Choho en voorzitter van Plantage Amsterdam, Cathelijne Broers, gaven vanochtend het startsein voor het project door restafval van het Scheepvaartmuseum te sorteren.Leefbare buurt en lage kosten

De culturele instellingen van Plantage Amsterdam produceren gezamenlijk 740 ton afval per jaar. Om de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het vervoer ervan te compenseren, zou je jaarlijks 40 bomen moeten planten. Zijn de musea en theaters eenmaal Zero Waste, dan is de milieuwinst vergelijkbaar met 600 bomen per jaar. Minder vuilniswagens betekent namelijk minder verkeer en geluidsoverlast en minder uitstoot van schadelijke stoffen. De nieuwe aanpak Zero Waste Expeditie Plantage verbetert zo de leefbaarheid in de buurt. Zero Waste brengt ook financieel voordeel, doordat materialen opnieuw gebruikt worden en kosten worden bespaard door samen het vervoer te organiseren. Dit project vormt de eerste succesvolle grootschalige samenwerking in Nederland op dit gebied.

Wethouder en voorzitter dragen hun gesorteerde afval over aan de energiezuinige boot.

Meer bedrijven haken aan

Onder andere het Tropenmuseum, Koninklijk Instituut voor de Tropen, instellingen van het Joods Cultureel Kwartier, Hermitage Amsterdam, Scheepvaartmuseum, Hortus Botanicus, NEMO Science Museum en Koninklijk Theater Carré doen mee. Ook andere instellingen en bedrijven kunnen aanhaken.

Wethouder Choho (Duurzaamheid en Openbare Ruimte): “Mooi om te zien dat culturele instellingen samen inzetten op een betere luchtkwaliteit. De overheid is niet als enige verantwoordelijk voor afval. Initiatieven van ondernemers zijn hard nodig. Dit is iets wat ik op meer plekken in Amsterdam voor me zie.”

De HvA stelt nu een standaardaanpak op, zodat ook andere collectieven van de in dit project opgedane kennis en ervaring gebruik kunnen maken.