Hogeschool van Amsterdam

Goedkoop, schoon en gezond fietsgebruik kan nog verder omhoog

HvA-studenten zien kansen om stedelijk verkeerssysteem verder te verduurzamen

8 jul 2016 16:24 | Faculteit Techniek

Voor hun afstudeerproject onderzochten HvA-studenten mogelijke knelpunten op bestaande fietsroutes in Amsterdam. Vandaag presenteerden ze de onderzoeksresultaten aan de Stadsregio, gemeente Amsterdam, het stadsdeel Zuidoost en de fietsersbond. De studenten kwamen met een concreet ontwerp voor de route van Amsterdam Centrum, via OverAmstel richting Abcoude en lieten o.a. zien dat de belangrijkste bestemmingen in Amsterdam Zuidoost beter en sneller per fiets bereikt kunnen worden.

Hoogwaardige snelfietsroute binnen handbereik

Het fietsgebruik in Amsterdam is tussen 2008 en 2014 gegroeid met 11%. Maar de groei in de stadsdelen Zuidoost, Noord en Nieuw-West is minder groot dan in het centrum van de stad. Omdat verduurzaming van het gehele stedelijk verkeerssysteem hoog op de agenda staat van Stadsregio Amsterdam, bestaat de ambitie om ook het fietsen op langere afstand van en naar de Amsterdamse buitenwijken verder te stimuleren. In het ontwerp van de studenten Civiele Techniek staat aantrekkelijkheid voor de fietser voorop. Met vlakke, voldoende brede en goed verlichte fietspaden. Daarnaast is er aandacht voor de omgeving en de route loopt langs de belangrijkste bestemmingen in het gebied. Met behulp van een aantal individuele casestudies tonen de studenten aan hoe enkele specifieke knelpunten op de route aangepakt kunnen worden, zoals het drukke kruispunt van de Weesperzijde met de Mr. Treublaan en de inpassing van de fietsroute in de ArenAboulevard.


Enthousiaste reacties

De Stadsregio en de aanwezige gemeentevertegenwoordigers zien het voorgestelde tracé van de studenten als kansrijk en willen het in de nabije toekomst graag verder onderzoeken. Ook de fietsersbond wil graag meewerken aan de realisatie van deze snelfietsroute.

Ontwerp voor voorkeurstracé

De studenten onderzochten welke routes momenteel gevolgd worden door fietsers in de onderzochte corridor en welke knelpunten er zijn qua doorstroming, verkeersveiligheid, comfort en aantrekkelijkheid. Ze bepaalden de eisen waaraan een snelfietsroute moet voldoen en brachten in kaart in hoeverre de huidige fietsroutes hieraan al voldoen. Ze onderzochten de mogelijkheden om de snelfietsroute in te passen in het onderzochte gebied en baseerden hierop hun ontwerp.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Dit onderzoeksatelier is onderdeel van het onderzoeksthema ‘Smart Urban Mobility’ van het HvA-onderzoeksprogramma Urban Technology.

Bron:  De Amsterdamse thermometer van de bereikbaarheid 2015