Hogeschool van Amsterdam

HvA en JetSupport gaan voor langjarig partnerschap

4 feb 2016 13:54 | Faculteit Techniek

Vanmiddag tekende de Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam voor een strategisch partnerschap met vliegtuigonderhoudsbedrijf JetSupport. Bij deze samenwerking staat het thema onderhoud en veiligheid centraal, zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs. De resultaten van dit partnerschap worden ook gedeeld met de industrie.

Living Lab

Onder de naam ‘Living Lab’ zijn concrete afspraken gemaakt om kennisuitwisseling de komende jaren te kunnen bevorderen. Er vindt een uitwisseling plaats waarbij medewerkers van beide partijen (en studenten) samenwerken aan verschillende onderzoeksprojecten, afwisselend op beide locaties. Daarnaast kan de uitvoerbaarheid van diverse HvA-onderzoeksresultaten zo in de praktijk worden getest. JetSupport biedt per jaar twaalf stageplekken aan voor Aviationstudenten en verzorgt gastlessen en relevante casestudies. Het bedrijf werkt daarnaast mee aan de vormgeving van het curriculum door een bijdrage te leveren aan het verfijnen van de juiste afstudeerdercompetenties.

Decaan faculteit Techniek Gerard van Haarlem: 'Door het aangaan van een langdurige samenwerking blijven we als onderwijs- en kennisinstelling goed aangesloten bij de praktijk. Daarmee kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek optimaal waarborgen. En wij, op onze beurt, kunnen onze actuele kennis op het gebied van Aviationonderzoek delen met JetSupport wat een positieve bijdrage kan leveren aan hun marktpositie. In de toekomst willen we als hogeschool meer van dergelijke strategische partnerschappen aangaan.’

Aviation Academy

De Aviation Academy is een waardevolle speler binnen de Europese luchtvaartindustrie. Huidige en nieuwe generaties van luchtvaartprofessionals worden continue geconfronteerd met internationale uitdagingen binnen de luchtvaartindustrie. De Aviation Academy brengt hen de vaardigheden en kennis bij om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. De basis hiervoor is gedegen onderwijs, onderzoek en een kwalitatieve verbinding met de industrie.