Hogeschool van Amsterdam

HvA-student beloond met scriptieprijs NVvl

25 nov 2015 10:17 | Faculteit Techniek

Oud-student Aviation Mitchel Pappot ontving vorige week de scriptieprijs voor het beste afstudeerverslag van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaarttechniek (NVvL) en Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). Mitchel paste een nieuwe analysemethode toe om te onderzoeken hoe op afstand bestuurbare onbemande luchtvaartsystemen (drones) veilig ingezet kunnen worden in onze samenleving. Hij ontving een certificaat en een geldprijs van € 1000,- voor zijn actueel gekozen scriptieonderwerp en bijzonder systematisch uitgevoerd innovatief onderzoek.

Voor de burgerluchtvaart bestaat reeds een veiligheidsprotocol, maar deze kan niet zonder meer toegepast worden op drones. De toepassing van drones in onze samenleving is nieuw. Het is daarom belangrijk om mogelijke fouten en gevaren te identificeren en te meten en daarnaast vast te stellen hoe zwaar bepaalde fouten tellen. Mitchel: ‘Er zijn natuurlijk ‘risicoverschillen’ tussen de burgerluchtvaart en drones. Het crashen van het toestel is bijvoorbeeld voor een bemand vliegtuig een groot veiligheidsrisico en een vliegtuigpiloot kan inschattingsfouten maken. Maar ook een drone-piloot kan fouten maken door op verkeerde momenten een commando/input te geven. Niet alle drones zijn bijvoorbeeld nog begrensd, terwijl er wel al verschillende richtlijnen zijn voor de maximale vlieghoogte. Daarin schuilt in theorie een veiligheidsrisico; de drone zou mogelijk een vliegtuig kunnen raken.’

Drone & pilot errors

Om mogelijk gevaarlijke situaties bloot te leggen onderzocht Mitchel vier drone-toepassingen. Een drone die zicht houdt in de haven, een drone die wordt ingezet om drenkelingen te redden uit de zee, een drone die controle houdt bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd en een drone die wordt ingezet boven een industriegebied om luchtkwaliteit te meten (semi-automatische vlucht). Hij bekeek welke acties de piloot en drone in die rol mogelijk zouden moeten nemen en welke gevaarlijke situaties daaruit voort zouden kunnen komen.

STPA (Systems Theoretic Process Analysis)

Voor zijn onderzoek heeft Mitchel gebruik gemaakt van een nieuwe theorie (STPA) uit 2011 van ‘MIT-professor’ Nancy Levinson wiens lezing hij - in het kader van zijn honoursprogramma Aviation- eerder had bijgewoond. Deze theorie zou op alle complexe systemen kunnen worden toegepast. In zijn afstudeerscriptie bewijst Mitchel dat deze theorie inderdaad kan leiden tot een beter toepasbaar veiligheidsprotocol. Deze proof of concept kan als goede basis dienen voor vervolgonderzoek.

Mitchel deed zijn onderzoek vanuit het honoursprogramma Aviation, kreeg een 8 voor zijn afstudeerverslag en is inmiddels als docent verbonden aan de opleiding Aviation.