Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Mens voor de Lens over Augmented Reality

26 feb 2014 10:54 | Afdeling Communicatie

Het lectoraat Digital Life, onderdeel van het HvA-kenniscentrum CREATE-IT, organiseerde donderdag voor de vierde maal het seminar Mens voor de Lens. Zo’n 200 man begaf zich naar Pakhuis de Zwijger om meer te horen over Augmented Reality (AR); een methode om met digitale middelen informatie toe te voegen aan de werkelijkheid.

De volgende sprekers waren uitgenodigd om iets te vertellen over o.a. sensoren in auto's en apps voor Google Glass:

Bekijk de foto's hier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Digital Life Centre is een onderzoekslab aan de Hogeschool van Amsterdam, waar toegepast onderzoek wordt gedaan naar technologie, data en ontwerpmethoden. Het doel van h et Digital Life Centre is kennis te ontwikkelen over digitale oplossingen voor het welbevinden van burgers in een grootstedelijke omgeving. De focus is op innovatieve en creatieve technologie op het gebied van sensoren en digitale informatie voor gezondheid en participatie. De regio Amsterdam is daarbij het 'Living Lab'. Geschreven door Jacolien Meijers