Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Raak-subsidie Store Innovation Lab

6 mrt 2018 19:00 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

De HvA krijgt in totaal 900.000 euro RAAK MKB-subsidie van Nationaal Regieorgaan SIA voor drie onderzoeksprojecten. Eén van deze drie onderzoeksprojecten behoort bij het Store Innovation Lab. Het onderzoeksproject heet ‘Meer bezoekers naar mijn winkel: winkelbezoek verhogen met innovatieve technologie’.

'Meer bezoekers naar mijn winkel: winkelbezoek verhogen met innovatieve technologie’.

Het onderzoeksproject is er opgericht om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te helpen om het teruglopende aantal winkelbezoekers terug te winnen. Vier soorten technologie staan central binnen het onderzoek: een mobile loyalty app, interactieve digitale schermen, locatiespecifieke berichten (geofencing) en augmented reality. Het onderzoek bekijkt in twee jaar hoe het inzetten van deze vier technieken leidt tot meer winkelbezoekers. Dat wordt onderzocht in twee Amsterdamse winkelgebieden: de Beethovenstraat en het Hallenkwartier.

Kick-off

Afgelopen maandag, 5 maart 2018, was de kick-off van het project. Partners waren in grote getalen aanwezig en zijn enthousiast om te beginnen. Het werkpakket dat het eerst zal worden opgepakt is het werkpakket waar de technologie ‘Mobiele loyaliteitsapp’ centraal staat.

De lectoraten Digital Commerce van Jesse Weltevreden en Crossmedia van Harry van Vliet  hebben hun krachten gebundeld voor het onderzoek. Andere partners zijn Stad&Co, acht winkeliers en vijf technologiepartijen.