Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Toekenning NWO Smart Culture: Kunst en Cultuur

Sensory Moving Image Archive (SEMIA), Boosting Creative Reuse for Artistic Practice and Research.

14 mrt 2017 14:37 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Binnen het onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur zijn uit de vele inzendingen slechts 7 voorstellen gehonoreerd, waaronder ook het SEMIA-project. In September gaat het tweejarig project Sensory Moving Image Archive (SEMIA) van start , dat is gehonoreerd binnen het unieke onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur. Het programma is gericht op onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie tot de creatieve industrie. Het is een gezamenlijk initiatief van NWO Sociale en Geesteswetenschappen en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Binnen het SEMIA-project werken Prof. dr. G. Fossati en dr. E.L. Masson van de Universiteit van Amsterdam en Harry van Vliet van het Lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam samen met consortiumpartners EYE Filmmuseum, Studio Louter en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de afgelopen jaren hebben erfgoedinstellingen veel tijd en middelen geïnvesteerd in het digitaliseren van hun collecties om deze toegankelijk te maken. Maar ondanks de digitalisering wordt toegang tot een groot deel van de collecties nog onvoldoende benut. Het project heeft tot doel te onderzoeken welke hulpmiddelen (analysesoftware, interfaces) nodig zijn om creatieve gebruikers – beeldend kunstenaars, de creatieve industrie, onderzoekers – in staat te stellen om gedigitaliseerde erfgoedcollecties, i.h.b. historisch bewegend beeld, te verkennen en te hergebruiken op basis van hun visuele kenmerken (licht en kleur, vorm of beweging). Hierbij zal gebruik gemaakt worden van twee erfgoedcollecties in Eye Filmmuseum Desmet-collectie (stomme films) en Beeld en Geluid de NTS / NOS Nieuws uitzendingen (1956-heden).

SEMIA is niet het enige project dat is goedgekeurd, er zijn nog 6 onderzoeksprojecten gehonoreerd om verbindingen te leggen tussen innovatieve kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Bekijk hier de overige projecten.