Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Ministerie van OCW verlengt financiering ACIN met één jaar

17 nov 2016 16:47 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft woensdag 16 november 2016 bekendgemaakt dat het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) ook in 2017 financiering ontvangt. ACIN is een van de 16 Centres of Expertise die langer financiering van het ministerie zal ontvangen.

Minister Jet Bussemaker van OCW besloot de financiering te verlengen met een jaar op basis van de positieve beoordeling die ACIN ontving van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. Het jaar kan benut worden om in samenwerking met alle stakeholders na te denken over een vruchtbare toekomst.

Voor de Hogeschool van Amsterdam is Amsterdam Creative Industries een van de speerpunten. Dit zijn overkoepelende onderzoeksthema’s waarin studenten, onderzoekers en lectoren van de verschillende faculteiten samenwerken.

 

Positieve beoordeling Reviewcommissie


De aankondiging volgt op een positieve beoordeling van ACIN van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. De Reviewcommissie was te spreken over de sterke focus die ACIN legt op het aanpakken van maatschappelijke problemen op het snijvlak van creatieve industrie en digitale technologie, en de rol die de labs spelen in het operationaliseren hiervan. Het resultaat is volgens de Reviewcommissie dat de doelstellingen van het netwerk met betrekking tot onderwijs en onderzoek ruimschoots zijn behaald.

Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) is het landelijke talent-, kennis- en businessnetwerk voor creatieve industrie en digitale technologie. ACIN ontwikkelt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken door talent, onderzoekers, bedrijfsleven en organisaties bij elkaar te brengen. De oprichters van ACIN zijn de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool Inholland. Samen leiden zij per jaar 13.000 studenten op voor de creatieve industrie en ict-sector.