Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Lector Hein Daanen benoemd als hoogleraar Inspanningsfysiologie

12 sep 2016 16:13 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Prof Dr. H.A.M. (Hein) Daanen, lector bij het kenniscentrum van FDMCI, is per 1 september benoemd als hoogleraar inspanningsfysiologie bij de Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze functie gaat hij zich richten op onderzoek naar de warmteregulatie van mensen tijdens inspanning.

Hein Daanen was al werkzaam bij de Vrije Universiteit als bijzonder hoogleraar Thermofysiologie. Daarnaast was hij als lector verbonden aan de opleiding AMFI-Amsterdam Fashion Institute van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Onder zijn leiding is het lectoraat Fashion Technology en Research opgezet, een capabele onderzoeksgroep die dankzij zijn inspanningen goed is toegerust op verdere uitbouw van de activiteiten.

Voortzetting van de samenwerking

De HvA is verheugd dat de samenwerking met Hein Daanen vorm krijgt binnen het recent goedgekeurde RAAK MKB project ‘Passende Mode via internet’. Voor overige informatie en/of samenwerking kan contact opgenomen worden met Lisette Vonk, t.e.vonk@hva.nl.

Afscheidsrede op 10 november 2016

Het CvB  heeft Hein Daanen uitgenodigd om een afscheidsrede te houden, waarin hij terugblikt op de behaalde resultaten van het lectoraat, zoals zijn bijdragen aan het onderzoeksprogramma, aan de beroepspraktijk en aan het onderwijs van de HvA. Zijn afscheidsrede is gepland op 10 november 2016 vanaf 15.30 uur. Dit is niet alleen een goede gelegenheid om zijn werk voor de HvA te presenteren, maar ook om hem met alle collega’s en partners te kunnen uitzwaaien. Meer informatie over het exacte tijdstip en de locatie volgen later via de website.