Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Voorronde Research Awards FDMCI 2016

14 jun 2016 13:14 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Ben jij trots op jouw onderzoek? Meld je dan aan voor de HvA Research Awards 2016! De Research Awards is dé prijs voor het beste onderzoek. Elke HvA-faculteit organiseert eerst een voorronde. De voorronde van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) vindt plaats op dinsdag 13 september 2016 vanaf 15.30 uur in het Benno Premselahuis. De halve finale is op 25 oktober en de grote finale op 7 december.Doe mee!


Kandidaten mogen alleen hun eigen onderzoek presenteren, welke zij maximaal één jaar geleden hebben uitgevoerd uit naam van de HvA. Belangrijk is dat het onderzoek voor de halve finale is afgerond. Enige uitzondering hierop is dat promovendi ook een interessant deelresultaat van hun onderzoek kunnen presenteren.

Criteria voor de (halve) finale

Samenvatting max. 2 A4
Elke kandidaat levert een samenvatting van het eigen onderzoek in, maximaal 2-A4. De samenvatting wordt digitaal bij de eigen faculteit ingeleverd. Zorg dat onderstaande onderdelen sowieso in de samenvatting worden opgenomen :

1.            Doelstelling
2.            Achtergrond
3.            Onderzoeksmethode
4.            Resultaten
5.            Conclusie
6.            Toepassing

Vergeet niet je naam, e-mailadres, telefoonnummer, faculteit en natuurlijk de titel van je onderzoek in de samenvatting te noemen.

Presentatie


Elke kandidaat houdt een korte pitch (maximaal 4 minuten) voor de jury en het aanwezige publiek. Uiteraard mag de kandidaat hierbij audiovisuele middelen gebruiken! De jury, bestaande uit Geleyn Meijer, Eline van der Wal en Geert Lovink, beoordeelt deze pitches. Meld je vóór 5 september 2016 aan via communicatie-fdmci@hva.nl.

Aandachtsgebieden van de jury

Bij zowel de halve finale als de finale is een jury aanwezig. De jury beoordeelt de kandidaten aan de hand van de samenvatting en de presentatie. Hierbij let zij vooral op de volgende aandachtsgebieden:

 • Inhoud van het onderzoek (80 %):
  • Aansluiting bij de doelen van de HvA, waaronder de waarde voor de metropoolregio Amsterdam
  • Adequate inzet van mensen en middelen
  • Methodologische robuustheid
  • Grote impact op één of meerdere doelgroepen van praktijkgericht onderzoek: wetenschap, professionals in het werkveld en het onderwijs
 • Presentatie van het onderzoek (20 %):
  • Hoe staat de kandidaat voor de groep, hoe maakt hij / zij contact met het publiek?
  • Hoe is de inzet van audiovisuele middelen?
  • Van welke overige middelen maakt de kandidaat gebruik?

Meer info vind je op www.hva.nl/researchaward.