Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Lectoraat Crossmedia werpt nieuw licht op ‘winkelbeleving’

31 mei 2016 14:13 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

“De wereld is veranderd, de winkels zijn veranderd en de consument is veranderd.” Met die woorden opende Anne Moes, onderzoekster van het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam, de sessie over winkelbeleving in het Spui25 te Amsterdam. Het publiek en de panelleden gingen met elkaar in discussie over de thema’s winkelbeleving, technologische innovaties en de rol van de winkel in de digitale wereld.

“Een winkel heeft een DNA”

Wat is winkelbeleving eigenlijk? Die vraag stelde moderator Koen Peters aan de panelleden na de introductie van Anne Moes. Het panel -dat bestond uit Research Director Retail John Terra, partner bij M2-retail Marjolein Mesman, eigenaar en CEO van info.nl Jann de Waal en lector Crossmedia Harry van Vliet- noemde zaken als “plezier”, “voor iedereen verschillend”, “bestaat uit een heleboel elementen” en “emotie” als belangrijke kenmerken van winkelbeleving.

Op de vraag welk aspect het meest invloed heeft op hoe een winkel beleefd wordt, antwoordden Marjolein Mesman, John Terra en Jann de Waal ieder met een ander aspect. Respectievelijk: “het personeel”, “het product”, en “de consument zelf”. Harry van Vliet stelde dat een winkel juist een compleet DNA nodig heeft om in te spelen op de consument en het dus niet maar één aspect kan zijn. “Je kan het zien als ingrediënten om een gerecht te maken. Het kan een gerecht worden van een chef-kok of een opgewarmde afhaalpizza.” Al deze verschillende invalshoeken zorgden voor een goed begin van een interessante discussie.

De sessie maakt veel los

Het publiek kon zelf door middel van rode en groene papiertjes laten weten of ze het eens of oneens waren met voorgelegde stellingen. Ze stelden daarnaast kritische vragen en er werden toepasselijke anekdotes gedeeld.

Eén van de stellingen -dat het inzetten van technologische innovaties het winkelbezoek van de consument verrijkt- wakkerde een stevige discussie aan tussen de panelleden en het publiek. Zo vindt John Terra technologie meer een “dissatisfier” dan een “satisfier”. Hiermee geeft hij aan dat technologie, zoals die nu in winkels wordt ingezet, door de consument als last kunnen worden gezien als het niet optimaal werkt. Jann de Waal denkt dat technologie in de toekomst een walhalla wordt voor de retailer en de consument. Volgens hem kan technologie de retailer namelijk helpen om zich beter op zijn niche te richten. Iemand uit het publiek merkt op dat technologische innovaties vaak verkeerd worden ingezet: “Hoe weet de consument wat hij wil beleven? Het gaat volgens mij mis als een retailer denkt iets te moeten doen met technologie maar verder nog niet weet waarom.” Marjolein Mesman is het hier mee eens en concludeert: “Technologie is een middel, geen doel.”

Genoeg stof tot napraten

Anne Moes was aan het einde van de bijeenkomst positief: “Het publiek had een goed luisterend oor. Ik vond het ook heel interessant om de toevoegingen en hun vragen te horen.”

Na afloop bleek dat onder de aanwezigen de discussie nog lang niet ten einde was. Er werd nog volop nagepraat tijdens de borrel aan het einde van een interessante en interactieve avond. Bezoekers reageerden erg positief over de sessie. Zo stelde een bezoeker: “Het helpt je om op een andere manier naar dingen te kijken waar je zelf ook mee bezig bent.” En een andere bezoeker: “Zo’n sessie is eigenlijk wel geschikt voor iedereen. Winkelbeleving is iets dat leeft, overal en bij iedereen.”

Door: Christine van Spankeren, Knowledge Reporters