Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Event Lab presenteert onderzoek op Eurosonic Noorderslag

18 jan 2016 14:42 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

In Groningen vond van 13 t/m 16 januari de dertigste editie plaats van het jaarlijkse showcase festival Eurosonic Noorderslag. Verbonden aan het festival is een conferentie waar de festivalindustrie, muziekindustrie en alle organisaties die hieraan verbonden zijn bij elkaar komen. Eén van de sessies op de conferentie werd verzorgd door het Event Lab met de titel: waardevolle belevingen in de muziek –en festivalindustrie. Hiermee heeft het Event Lab zich onder grote belangstelling officieel gepresenteerd aan de muziek– en festivalindustrie.

Het Event Lab is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland en de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam en heeft als doel de festival- en muziekindustrie kennis en tools te geven om zo veel mogelijk waarde te creëren.

In de sessie werden vier projecten aan het publiek gepresenteerd die in 2015 op zijn gezet en in 2016 worden voortgezet. Ten eerste het project Event Touchpoints waar onderzoek wordt gedaan naar de wijze waarop een organisatie de beste beleving neer kan zetten voor een publiek. Hiertoe is in 2015 op 11 events onder 2500 bezoekers gemeten wie de bezoekers zijn en wat hun afwegingen, ervaringen en evaluaties zijn met betrekking tot het event. In 2016 zal met name worden gekeken naar de manier waarop eventorganisaties een beleving proberen neer te zetten en de wijze waarop dit overkomt op de bezoeker. Meer informatie bij:

Andreas Bischoff presenteerde vervolgens zijn onderzoek over het leiden en verleiden van het publiek door middel van crowd management. Hij kijkt hiermee niet alleen naar het veiligheidsaspect dat aan crowd management is gekoppeld, maar vooral ook hoe de bezoeker ertoe kan worden verleid een bepaalde route te lopen om tot een beoogde beleving te komen. Andreas heeft hiertoe op ADE Playground en het Amsterdam Light Festival metingen verricht. De data wordt in 2016 geanalyseerd en mogelijk aangevuld met data van andere festivals.

No Limits, het derde project werd gepresenteerd door Koos Zwaan. Hij onderzoekt de economische waarde van de Nederlandse online muziekindustrie. In het project worden de digitale inkomstenstromen in kaart gebracht en wordt een onderzoeksmethode ontwikkeld om de stromen te meten en monitoren. In deze sessie presenteerde Koos de eerste resultaten van de pilot study naar de data op de drie grootste social media –en streamingplatforms.

Als laatste werd voor het eerst de FestivalMonitor gepresenteerd door Harry van Vliet. In de afgelopen maanden is een onderzoeksdatabase samengesteld die bestaat uit ongeveer 1200 festivals. Door middel van de monitor kunnen data als programmering en social media gebruik bij deze festivals in kaart worden gebracht. Harry presenteerde in de sessie wat er door middel van de monitor in kaart kon worden gebracht en op welke manier. In 2016 worden alle Nederlandse muziekfestivals gemonitord om een compleet en accuraat overzicht te kunnen geven in januari 2017. Meer informatie bij:

Naast bovengenoemde projecten zal in 2016 een vijfde project van start gaan. Het project heeft betrekking op het thema eventorganisaties en de overheid. Een thema dat voornamelijk voort is gekomen uit de inventarisatie die het Event Lab in 2015 heeft gedaan onder event organisaties. Dit project zal in samenwerking met de Gemeente Amsterdam plaatsvinden. Meer informatie over dit project is te krijgen bij  Jacques Vork.

Voor meer informatie over het Event Lab en over de vorderingen binnen de projecten kan je naar de  website van het Event Lab of contact opnemen met de lab-coördinatoren  Michiel Rovers en  Jacques Vork.