Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Lectoraat Crossmedia organiseert eerste MuseumChallenge

11 aug 2014 09:00 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Op zondag 5 oktober 2014 zal het lectoraat Crossmedia in samenwerking met het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden de eerste MuseumChallenge organiseren. Hierbij wordt aan studenten van de MuseumJeugdUniversiteit gevraagd om eens zélf een tentoonstelling in te richten in plaats van er eentje te bezoeken. Hierbij wordt de kindertentoonstelling ‘IJstijd’, vanaf 11 oktober in het museum te zien, als uitgangspunt genomen.

Tijdens de Challenge kunnen de kinderen naar eigen wens een tentoonstelling creëren die over de IJstijd gaat. Daarbij zullen ze ook een aantal objecten uit de echte tentoonstelling moeten verwerken. Hoe gaan ze hierbij te werk? Welke route kiezen ze? Welke kleuren staan centraal?

Het project is onderdeel van een groter onderzoek dat het lectoraat op dit moment uitvoert, te weten Designing Experiencescapes. In dit onderzoek wordt onderzocht welke mogelijkheden organisaties/musea hebben om een experiencescape zodanig in te richten dat het publiek de gewenste beleving ervaart. Daarbij krijgt de inzet van crossmediale communicatie extra aandacht. Op dit moment werkt het lectoraat al samen met RMO, Beeld en Geluid te Hilversum en het Streekmuseum Flipje te Tiel om te kijken hoe deze musea enerzijds zelf een beleving inrichten en welke keuzes daarbij gemaakt worden, en anderzijds hoe het publiek op de ingerichte beleving reageert. Bij de Challenge kijkt het lectoraat naar keuzes die kinderen zouden maken om dit vervolgens te vergelijken met de blik van professionals uit het veld.