Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Kick-Off 'The Future Now'

11 feb 2013 11:14 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Op dinsdag 26 februari vindt de Kick-off plaats van het RAAK-programma 'The Future Now'. In dit programma wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe diensten voor de mediasector aan de hand van robuuste business modellen.

Allereerst zal gekeken worden naar de ontwikkelingen en mogelijkheden van second screen toepassingen. Daartoe is reeds in januari een 'Battle of Concepts ' uitgeschreven met 63 ingediende concepten als resultaat.

Aan het programma The Future Now nemen in totaal 9 hogescholen deel en diverse media- en ICT-bedrijven. De HvA wordt vertegenwoordigd door het lectoraat Crossmedia van Harry van Vliet. Het programma gaat twee jaar lopen en Hogeschool Utrecht treedt op als penvoerder.