NSE 2024: Tevredenheid HvA-studenten neemt licht toe

28 mei 2024 09:00 | Afdeling Communicatie

HvA-studenten zijn in 2024 iets meer tevreden dan vorig jaar. Meer dan 13.000 HvA-studenten vulden de Nationale Studenten Enquête (NSE) in.

Over het algemeen zijn HvA-studenten in 2024 positiever over hun opleiding dan vorig jaar. Dit jaar geeft 62,8 procent van de studenten aan ‘tevreden’ of ‘zeer tevreden’ te zijn ten opzichte van 59,8 procent in 2023. Het aantal studenten dat op dit moment opnieuw voor dezelfde opleiding zou kiezen, is met ruim 2 procent toegenomen tot 61,3 procent.

Geleyn Meijer (rector) van het college van bestuur:

Goed om te horen dat onze studenten dit jaar meer tevreden zijn over het onderwijs en de begeleiding van de HvA. Je ziet dat we de vruchten plukken van extra inzet op specifieke thema’s. Bijvoorbeeld gelijke behandeling en studiebegeleiding worden door onze studenten hoger gewaardeerd. Dat zijn belangrijke thema’s voor ons want dat raakt aan onze kerntaken als hogeschool.

De NSE geeft ons elk jaar weer inzicht in de ervaringen en meningen van onze studenten. Dit inspireert ons en vinden we enorm belangrijk. Ondanks de licht gestegen tevredenheid is er genoeg werk aan de winkel. Bijvoorbeeld op het gebied van flexibilisering van het onderwijs, toetsen en beoordelen.

Alle Randstadhogescholen laten verbeteringen zien, de onderlinge verschillen zijn relatief klein.

Meest tevreden

Bij de NSE wordt de studenttevredenheid over een aantal thema’s gemeten. HvA-studenten zijn dit jaar aanzienlijk meer tevreden over een zevental thema’s ten opzichte van vorig jaar, voor de andere vier thema’s is de waardering nagenoeg gelijk*.

Onze studenten waarderen het thema ‘gelijke behandeling’ binnen de HvA als hoogste (3,75 op een schaal van 1 tot 5). HvA-studenten ervaren een veilig klimaat waarin iedereen zijn mening durft te geven (3,89 op een schaal van 1 tot 5). Daarnaast geven onze studenten aan zich veilig te voelen om zichzelf te kunnen zijn bij de HvA. Om gelijke behandeling voor studenten (nog verder) te stimuleren, zijn er diverse initiatieven zoals TuneIn, taalondersteuning en studentmentor+.

Op de tweede plek van hoogst gewaardeerde thema’s door HvA-studenten staat de studiebegeleiding. De HvA investeert in het begeleiden van studenten op maat, om aan te sluiten op de veranderende en specifieke behoefte van individuele studenten.

HvA-studenten hebben ook aangegeven de ‘aansluiting op de beroepspraktijk/-loopbaan te waarderen’. Binnen dit thema zijn studenten het meest tevreden over het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk (3,61 op een schaal van 1 tot 5).

Minst gewaardeerde thema's door HvA-studenten

Toetsing en beoordeling, de flexibiliteit van het studieprogramma en de inzet van reflectievaardigheden krijgen de laagste waardering van studenten.

Toetsen en beoordelen is een belangrijk onderwerp, zowel voor de opleiding als studenten. Studenten waarderen dit thema minder goed (3,46 op een schaal van 1 tot 5) maar stabiel ten opzichte van vorig jaar en vergelijkbaar met verschillende Randstadhogescholen. Ruimte voor verbetering zit bijvoorbeeld rond duidelijkheid van de criteria waarop studenten beoordeeld worden en de bruikbaarheid van gegeven feedback. Studenten geven aan tevreden te zijn over hoe de gebruikte toetsvormen aansluiten bij de inhoud van de leerstof.

Luka Dukanovic, student Finance & Control én studentassessor van de HvA:

Het is goed om te zien dat de tevredenheid onder studenten wat is gestegen. Vooral op het gebied van lesinhoud en beroepspraktijk. Eén van de aandachtspunten is flexibilisering van het onderwijs. Het zou goed zijn als opleidingen samen met studenten uitzoeken waar die lagere score vandaan komt, om daar in de toekomst nog gerichter mee aan de slag te gaan.

Bekijk het volledige overzicht van de HvA en haar opleidingen op de website van Studiekeuze123.

* HvA-studenten zijn in 2024 aanzienlijk meer tevreden over de volgende thema’s: inhoud en opzet van het onderwijs, docenten aan de opleiding, aansluiting beroepspraktijk-/loopbaan, studiebegeleiding, uitdaging en inzet, gelijke behandeling en flexibiliteit studieprogramma. De waardering voor de thema’s toetsing en beoordeling, betrokkenheid en contact, praktijkgericht onderzoek en reflectie is nagenoeg gelijk gebleven.