Ondersteuning voor mantelzorgende student

15 apr 2024 11:30 | Studentenzaken

Op hogescholen is steeds meer aandacht voor studenten die ook zorgtaken hebben voor een naaste, zoals een van hun ouders of een broer of zus. Een op de vier jongeren tussen 16 en 24 jaar verleent een vorm van mantelzorg. Studeren en zorgen tegelijk kan soms lastig zijn, en daarom biedt de HvA ondersteuning voor deze studenten. Vanaf nu is alle informatie daarover te vinden op één plek: Studeren met zorgtaken.

Bespreekbaar maken

Bárbara studeert op de HvA en is tegelijk mantelzorger. Ze is een van de sprekers in de recent verschenen podcast uit de serie ONBESPROKEN van studenten community SESI , met deze keer als thema mantelzorg. Hoe het is om student te zijn en tegelijk hulp te bieden aan een naaste is namelijk iets wat vaak onbesproken blijft. Terwijl het wel belangrijk is om dat te doen, zo vertelt Bárbara: 'Voor mijn gevoel geeft dat ook eerlijkheid, en daarnaast merk ik ook dat anderen dan meer begrip tonen.' Bárbara was zich door hulp van een externe mantelzorgcoach al bewust van het feit dat ze mantelzorger is en dat hogescholen dan ondersteuning kunnen bieden. Maar, zo vertelt ze: 'Ik kan heel goed begrijpen dat wellicht andere studerende mantelzorgers daar niet vanaf weten of niet denken dat ze bij die bijzondere groep horen. Terwijl het toch wel heel veel zorg meedraagt naast je studie.'

Aandacht voor Studeren met zorgtaken bij Studentenzaken

Ook uit onderzoek blijkt hoe belangrijk het is dat hogescholen deze studenten ondersteunen als dat nodig is. Stefanie van Zal, onderzoeker bij het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO), benoemt dat studenten onder andere aangeven dat zij graag met elkaar in contact willen komen om elkaar te helpen bij het combineren van hun studie met zorgtaken. Binnen de HvA is er daarom sinds kort een groep studerende mantelzorgers die elkaar spreekt en ziet en ook samen leuke dingen doet. Onlangs volgden zij bijvoorbeeld een dansworkshop samen met Young Adult Carers uit Londen die voor een uitwisselingsproject in Amsterdam waren. Deze HvA-community voor studerende mantelzorgers wordt ondersteund vanuit Studentenzaken, en wie wil aansluiten kan daarvoor terecht op de pagina over Studeren met zorgtaken van Studentenzaken. Op dezelfde pagina kunnen studenten vanaf nu ook alles vinden over voorzieningen die de HvA biedt en welke steun er ook buiten de HvA is te vinden.

Veel studenten herkennen zichzelf niet als mantelzorger, waardoor zij ook niet weten welke steun de HvA kan bieden.

Docentonderzoeker Yvette Wittenberg

Belangrijke rol voor docenten

Goede informatievoorziening zoals de website, maar ook initiatieven zoals de podcast van SESI dragen er volgens Yvette Wittenberg, docent bij Social Work en onderzoeker bij het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning, aan bij dat er meer bewustwording komt onder zowel studenten als docenten over dit onderwerp. Veel studenten herkennen zichzelf niet als mantelzorger, waardoor zij ook niet weten welke steun de HvA kan bieden. Docenten kunnen helpen bij die bewustwording, vertelt Yvette in de podcast: 'In iedere klas zitten een aantal studenten die mantelzorg geven. Als docent heb je een belangrijke rol om daar oog voor te hebben en ook te proberen hen te laten inzien dat dat heel mooi en krachtig is, maar dat het ook belangrijk is om het aan te kunnen geven als je daar hulp bij nodig hebt vanuit de HvA.'

Vanuit de afdeling Studentenzaken wordt gewerkt aan het verbeteren van ondersteuning van studenten die zorgtaken hebben, en het bekendmaken van de beschikbare hulp binnen de HvA. Daarmee sluit de afdeling aan bij landelijke ontwikkelingen: onlangs nam de Tweede Kamer een motie aan , van waaruit hogescholen de opdracht krijgen om heldere regelingen te maken voor studenten die ook zorgtaken hebben.

Het lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning heeft de afgelopen jaren verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd rond studenten met zorgtaken. Ook stond het lectoraat aan de wieg van het Expertiselab Jonge Mantelzorgers , dat inmiddels is uitgegroeid tot een landelijk netwerk met als doel de positie van jonge, studerende mantelzorgers te verbeteren.