HvA start in september 2024 met Ad Smart Asset Maintenance

7 mrt 2024 09:00 | Faculteit Techniek

De Hogeschool van Amsterdam start komend studiejaar met de nieuwe Associate degree (Ad) opleiding Smart Asset Maintenance (SAM) deeltijd. In september 2025 volgt een voltijdvariant. Het panel van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) heeft het opleidingsconcept positief beoordeeld en is daarmee van mening dat de Associate degree opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen. De opleiding is nog in afwachting van het formele accreditatiebesluit, waarna de opleiding in september 2024 van start gaat.

Bij het ontwikkelen van nieuwe en het in standhouden van bestaande systemen, machines en installaties (assets) wordt in toenemende mate een integrale aanpak gehanteerd. Bij deze integrale aanpak wordt rekening gehouden met de hele levenscyclus van een asset en nagedacht over de invloed van elke fase van deze cyclus op andere fasen. Daarnaast moeten bedrijven rekening houden met de ontwikkeling richting duurzame vormen van energiegebruik en het terugdringen van de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd. Onderhoud speelt daarbij een cruciale rol. Dat gebeurt door de performance van de systemen te monitoren en goed doordacht onderhoud te organiseren. Daarbij wordt steeds vaker gebruik gemaakt van geavanceerde data-analyse en slimme technologieën.

Tekort op de arbeidsmarkt

Op dit moment is er in Nederland een tekort aan vakbekwame technici die een integrale aanpak beheersen. De HvA springt in op deze behoefte en leidt met de Ad op tot onderhoudsprofessionals. Deze professionals gaan met behulp van bestaande nieuwe technologieën onderhoud van kritieke assets plannen, beheersen en optimaliseren. Ze maken daarbij gebruik van grote hoeveelheden data die afkomstig zijn van sensoren en informatie afkomstig uit algoritmen. Na de tweejarige opleiding zijn studenten direct inzetbaar als bijvoorbeeld onderhoudstechnicus, installatiebeheerder, maintenance engineer of service engineer.

De Ad-opleiding sluit goed aan bij het mbo en het werkveld. Een Ad leidt op tot praktijkgerichte professionals die in staat zijn om strategie te verbinden met het handelen op de werkvloer. De Ad-er opereert daarmee op tactisch niveau en is in staat om zowel de visie, als de richting die de organisatie bepaalt, te doorgronden en deze te vertalen naar concrete acties op de werkvloer. Studenten die de opleiding hebben afgerond, krijgen een wettelijk erkend hbo-diploma met de graad Associate degree.

Samenwerking

De Ad SAM maakt onderdeel uit van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam en is in co-creatie met de afdeling Vliegtuigonderhoudstechniek van MBO College Airport, onderdeel van het ROC van Amsterdam – Flevoland, ontwikkeld. Tijdens de opleiding kunnen de studenten gebruik maken van state of the art lab faciliteiten waaronder het Maintenance Lab in het Jakoba Mulderhuis. Vanuit de samenwerking met het mbo worden ook aanvullende faciliteiten, experts en docenten ingezet bij de uitvoering van het onderwijs. “Met trots kijken we terug op de innovatieve samenwerking tussen het MBO en HBO, waarbij we gezamenlijk een opleidingstraject hebben ontwikkeld dat de brug slaat tussen praktijk en theorie, en met enthousiasme kijken we vooruit om samen dit onderwijs aan te bieden”, geeft Yara van Oosterhout, opleidingsmanager bij Vliegtuigonderhoudstechniek, aan.

De opleiding werkt samen met een aantal bedrijven in de regio en daarbuiten op het thema onderhoud. Denk daarbij aan bedrijven in de energiesector, in de installatiebranche, de luchtvaart en de maakindustrie. Een deel van de opdrachten wordt door studenten daar uitgevoerd. Op deze manier kunnen we de beroepskolom van onderhoudsprofessionals en bedrijven in de regio versterken.

In het werkveld wordt enthousiast gereageerd op de komst van de Ad. "Ik zie een aansluiting binnen dit technische profiel bij de nodige ontwikkeling van een heldere visie op 'waarom doen we het zo' binnen de onderhoudswereld”, vertelt Nico Haasnoot, Amsterdam Station manager bij TUI Engineering & Maintenance. “Ik zie thematische aansluiting op ontwikkelingen bij TUI met vraagstukken zoals de verduurzaming van het wagenpark, van fossiele brandstoffen naar waterstof en wat doet dat met het onderhoud. Welke vraagstukken ontstaan bij oplossingen als ‘Sharkskin’ op vliegtuigen t.b.v. besparingen op ‘fuel burn’. Ook ligt er een vraagstuk rondom het onderhoud van laadpalen i.s.m. KLM."

Start opleiding

Het voornemen is om de nieuwe deeltijd Ad-opleiding vanaf september 2024 bij faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam aan te bieden. De voltijdvariant volgt dan in september 2025.

Meer weten? Bekijk hier de website van de opleiding.