Ineke Bussemaker herbenoemd als decaan van Business en Economie

18 jan 2024 16:00 | Afdeling Communicatie

Ineke Bussemaker, decaan van de faculteit Business en Economie (FBE), wordt per 1 februari 2024 herbenoemd als decaan van deze faculteit, tot aan haar pensioendatum in het voorjaar 2025.

Bussemaker heeft tijdens haar eerste termijn als decaan een belangrijke basis gelegd voor vernieuwing binnen de faculteit, zoals omschreven in het meerjarenplan ‘FBE in 3D’ en het sectorplan Hoger Economisch Onderwijs (HEO) van de Vereniging Hogescholen. Het thema brede welvaart staat steeds prominenter op de agenda.

Een nieuw Centre of Expertise, het Centre for Economic Transformation, is opgericht. De daaraan verbonden Master for Economic Transformation start naar verwachting in september 2024. De pilot met de Brede Economische Richting (BER) geeft met een innovatief didactisch model van interdisciplinair onderwijs een antwoord op de vraag van veel studenten die zich breed willen oriënteren voordat ze specifieke studiekeuzes maken.

Het komende jaar zal Bussemaker zich focussen op de verdere implementatie van het meerjarenplan van de faculteit. Verder blijft zij zich inzetten voor de interne en externe samenwerking van de faculteit en onze HvA-brede ambities.

Ineke Bussemaker: “Ik ben zeer dankbaar voor het vertrouwen en de benoeming voor mijn tweede termijn als decaan. Met veel enthousiasme kijk ik uit naar het komende jaar. Ik ben trots op de prestaties die wij samen met onze collega’s en studenten hebben neergezet en vastberaden de ingezette koers vast te houden om zo het meerjarenplan verder te implementeren.”

Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur: “Ineke heeft de faculteit de afgelopen jaren op de kaart gezet en de relaties met het werkveld en de sector versterkt. Ik zie uit naar de vervolgstappen die Ineke gaat zetten om het onderwijs te vernieuwing in lijn met ons Instellingsplan en het sectorplan van de hogescholen. Met bijzondere aandacht voor studentenwelzijn en studentsucces. Ik ben ervan overtuigd dat de faculteit ook op de lange termijn de innovatie van het economisch onderwijs en onderzoek en de samenwerking met de omgeving waarborgt.”

Over de faculteit

De faculteit Business en Economie (10.000+ studenten, 14 opleidingen, onderzoek in acht lectoraten) biedt een breed scala aan economisch onderwijs voor zowel studenten als werkende professionals. We werken aan een duurzamere wereld waar bedrijven en organisaties niet streven naar winstmaximalisatie maar naar brede economische welvaart. Dat zie je terug in het onderwijs en onderzoek. Binnen onze economische faculteit werken studenten en docent-onderzoekers samen aan oplossingen van de grote economisch maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen.