Statement: HvA is een plek voor verdieping, debat en verbinding

23 nov 2023 11:17 | Afdeling Communicatie

De onrust in de wereld neemt toe nu de gewapende strijd voor bestaansrecht tussen Israël en Palestina nog steeds voortduurt. Wij hopen dat het staakt het vuren dat is uitgeroepen, blijvend is, en bij zal dragen aan een oplossing voor vrede.

Omwille van de mensheid

Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers in Palestina en Israël en naar onze studenten en medewerkers die zich verbonden voelen met hen. Wij zijn diep geraakt door het immense leed dat zich voltrekt. Geweld tegen onschuldige burgers is onaanvaardbaar en agressie tegen ongewapende mensen moet onvoorwaardelijk worden veroordeeld. We dringen erop aan dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, alsook het humanitair oorlogsrecht, gerespecteerd worden.

Vrijheid, Veiligheid en Gelijkwaardigheid

Als HvA gemeenschap zijn we heel divers. We zijn studenten en medewerkers uit allerlei provincies, opgegroeid in de polder, Amsterdammers, internationals. We zijn kinderen van Molukkers, nazaten van tot slaafgemaakten, plantagehouders. Wij zijn overlevenden van de Shoah, kleinkinderen van gastarbeiders, van Indische Nederlanders, van de Nakba. We zijn zwart. We zijn wit. We hebben een migratieverleden. We hebben een vluchtverleden. We dragen trauma’s met ons mee. Wij zijn queer, joods, moslim, christen, boeddhist of overtuigd atheïst. We zijn conservatief, liberaal, socialist. Wij zijn hen, zij en hij. We leven met een functiebeperking. Of met een handicap. En we zijn nog veel meer. Wij zijn dé samenleving.

Wij zijn een hogeschool die staat voor de vrijheid, veiligheid en gelijkwaardigheid van iedereen. Een organisatie die staat voor de Nederlandse grondwet en de schending van mensenrechten en het internationaal humanitair recht veroordeelt. Binnen de muren van de HvA en in de wereld. Toen, nu en straks.

De HvA als plek voor verdieping, debat en verbinding

Als hogeschool bewaken en faciliteren we het onafhankelijk denken, kritische debat en analyse, in de hoop dat dit bijdraagt aan oplossingen en innovatieve ideeën. We moedigen onze medewerkers aan hun expertise te delen met de HvA gemeenschap en de maatschappij, omdat ze een belangrijke rol spelen in de duiding van nationale en internationale ontwikkelingen en conflicten.

We willen ruimte bieden en faciliteren bij het organiseren van bijeenkomsten door studenten en/of medewerkers die verdieping, dialoog, debat en verbinding als doel hebben en die vanuit feiten, ruimte voor verschillende invalshoeken, compassie en respect bijdragen aan kennis en wederzijds begrip. Omdat we allemaal anders zijn zullen we verschillen van mening. Of een andere overtuiging of visie hebben. Een andere mening kan pijnlijk of kwetsend zijn. In een sterk gepolariseerde samenleving is het nodig om samen kaders te bepalen die recht doen aan de vrijheid van meningsuiting en expressie, maar tegelijkertijd de veiligheid binnen onze gemeenschap waarborgen. Wij zijn samen verantwoordelijk voor die veiligheid. De HvA is geen plek voor haat. Oproepen daartoe in welke vorm dan ook zullen niet getolereerd worden. Wij staan voor verbinding tussen studenten en medewerkers.

Wij zijn geraakt door de studenten en medewerkers die vorige week tijdens de Campus Dialoog hebben laten zien en horen wat deze oorlog met hen doet, en hoe kwetsbaar ze zich hebben opgesteld.

De HvA organiseert de komende weken verschillende bijeenkomsten gericht op het faciliteren van kennisdeling en dialoog. Ook zetten we acties in gang om hier een structureel karakter aan te geven. Houd de informatie via de schermen en mijnhva in de gaten.

We zijn er om te helpen

De HvA is een hogeschool waar iedereen welkom is en waar je je thuis moet voelen. Wij zetten ons in om iedereen te steunen die direct of indirect door nationale of internationale gebeurtenissen wordt getroffen. We bieden hier onze studenten en medewerkers graag ondersteuning bij. Ben je student en zoek je informatie, advies of begeleiding, dan kun je terecht bij StudentInfo. Medewerkers die zich zorgen maken kunnen ondersteuning zoeken bij hun leidinggevende.

College van Bestuur en alle decanen