Daniël Bossen associate lector ehealth & beweeggedrag

16 nov 2023 16:41 | Afdeling Communicatie

Daniël Bossen is sinds de start van zijn loopbaan geïnteresseerd in de ondersteuning van beweeggedrag door technologie. Om aan de huidige én toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen, is de inzet van technologie noodzakelijk, meent hij. Dit thema staat centraal in de onderzoekslijn eHealth & Beweeggedrag, onder het lectoraat Oefentherapie – Dagelijks bewegen! van de Hogeschool van Amsterdam, waarvan hij sinds september associate lector is.

Na zijn promotie -over de vraag hoe je fysieke activiteit kunt stimuleren met technologie- kwam Bossen in 2014 bij de HvA als docent bij oefentherapie. Als gevolg van een toenemende aandacht voor eHealth kwamen onlangs het Smart Health and Vitality Lab en de leerroute Interprofessionele Paramedische Zorg (IPZ) van de grond, belangrijk om studenten voor te bereiden op het gebruik van technologie in de dagelijkse praktijk.

Een andere impuls voor het vakgebied is de 8-jarige SPRONG-subsidie van SIA-RAAK. Daardoor ontstond de onderzoekslijn eHealth & Beweeggedrag. Het onderzoek richt zich op het snijvlak van technologie, beweeggedrag en zelfmanagement. Het zijn onderwerpen die in toekomstvisies van het vakgebied overal terugkomen.

Het associate lectoraat eHealth & Beweeggedrag werkt interprofessioneel samen met onderzoekers, docenten en studenten vanuit verschillende opleidingen en lectoraten binnen de HvA. Studenten krijgen in hun latere werk te maken met technologie en beweeggedrag in de thuissituatie van cliënten. Daarom werken onderzoekers van het lectoraat samen met de verpleegkundige en paramedische opleidingen van de HvA.