Bestuursbeurs studentenvereniging LANX ingetrokken

12 sep 2023 15:08 | Afdeling Communicatie

Onlangs is bekend geworden dat er tijdens een introductiereis in november 2022 naar Roemenië van het Amsterdamse dispuut Ares van de studentenvereniging LANX ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag hebben plaatsgevonden. Wij zijn diep geschokt. In overleg met de UvA en de VU stoppen wij de financiële en promotionele steun aan LANX.

Een studentenvereniging moet een veilig sociaal vangnet zijn voor nieuwe studenten om belangrijke levenservaring op te doen naast hun studie. De (sociale) veiligheid van mensen mag hierbij niet in het geding komen. Het is van het grootste belang om ervoor te zorgen dat dit soort ernstige misstanden niet meer voorkomen.

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben we besloten om de financiële en promotionele steun aan de studentenvereniging LANX stop te zetten. Daarnaast doen wij een dringend beroep op de vereniging zelf om de verantwoordelijkheid voor een structurele cultuurverandering nu écht op te pakken. Grensoverschrijdend gedrag mag niet meer voorkomen.

We blijven in gesprek met de vereniging om samen te werken aan een structurele cultuurverandering binnen hun organisatie.

Gedragscode

In de gedragscode Promotie- en Kennismakingstijd van Studentenverenigingen te Amsterdam is de verantwoordelijkheid voor persoonlijke integriteit, de gezondheid en de hygiëne van de aspirant-leden opgenomen, net als de mogelijkheid tot het opleggen van sancties zoals het intrekken van bestuursbeurzen en het opschorten van de mogelijkheid tot promotie bij de onderwijsinstellingen. De code is ondertekend door UvA, VU, HvA en namens de studentenverengingen door de Amsterdamse Kamer van Verengingen.