HvA ondertekent als eerste Nederlandse hogeschool CoARA

31 jul 2023 14:00 | Afdeling Communicatie

De tijden dat het succes van onderzoek voornamelijk werd afgemeten aan de publicatie ervan in prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften liggen mogelijk binnenkort achter ons. De Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) heeft als missie om de internationale praktijken bij de beoordeling van onderzoek te hervormen. Er wordt gekozen voor een inclusievere aanpak voor onderzoeksresultaten waarbij kwaliteit en impact voorop worden gesteld. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderschrijft dit doel en heeft zich daarom onlangs als eerste hogeschool in Nederland bij deze coalitie aangesloten.

Tijd voor verandering: focus op diversiteit, kwaliteit en impact

CoARA is een netwerk van instellingen voor hoger onderzoek en onderwijs, onderzoeksfinanciers en onderzoeksgerelateerde instellingen van over de hele wereld. De ondertekenaars van CoARA komen overeen om samen te werken om de beoordeling van onderzoek te hervormen op basis van gemeenschappelijke principes en tien toezeggingen.

De rode draad is diversiteit, kwaliteit en impact. CoARA pleit voor meer erkenning van de diversiteit van onderzoeksbijdragen en onderzoeksbeoordelingscriteria die kwaliteit vooropstellen in plaats van kwantiteit en ranglijsten. Bij de traditioneel toegepaste ‘enkele beoordeling’ wordt gebruikgemaakt van een beperkt aantal maatstaven, zoals impactfactoren van tijdschriften of aantal citaties, die geen recht doen aan de complexiteit, diversiteit en impact van het werk van onderzoekers.

De tien toezeggingen worden toegelicht op de website van CoARA.

Open science en peer review

In de toekomst krijgt peer review mogelijk een grotere rol als indicator voor de kwaliteit van onderzoek, hoewel dit een complex proces is dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Een ander onderdeel van CoARA’s missie is open access. Onderzoekers van alle anciënniteitsniveaus krijgen in de toekomst toegang tot het werk van hun collega-onderzoekers en zullen worden beloond voor hun bijdrage als reviewers. Dit bevordert de diversiteit van samenwerking en output omdat niet iedereen de vaardigheden heeft om te schrijven voor en publiceren in wetenschappelijke tijdschriften, die hun content veelal afschermen met een paywall.

De transitie naar open access publicatie is jaren geleden al ingezet aan de HvA en in het Nederlandse hoger onderwijs als geheel. Van de onderzoeksresultaten van de HvA wordt inmiddels 78% open access gepubliceerd. Daarmee lopen we voor op enkele andere bij het CoARA-netwerk aangesloten instellingen. De HvA zou hierin dan ook een adviserende rol kunnen gaan vervullen.

‘Net als andere mensen zijn onderzoekers geneigd dingen te doen die hun de meeste erkenning opleveren. Het is dus cruciaal om een evenwichtig systeem van erkennen en waarderen op te zetten, en dat is geen eenvoudige opgave. Als we peer review vooropstellen, moeten we duidelijke richtlijnen vastleggen en uitmuntende peer reviews belonen. Naar mijn overtuiging moeten we een aantal numerieke indicatoren handhaven en mogen we niet doorslaan in de aandacht voor kwaliteit wat het risico van frequente wijzigingen van het beloningssysteem met zich mee zou brengen’, aldus Gerben ter Riet, Senior Methodology Advisor aan de HvA.

CoARA en DORA

CoARA bouwt voort op DORA, de Declaration on Research Assessment (Verklaring van San Francisco over onderzoeksbeoordeling). Rector Geleyn Meijer van de HvA ondertekende dit wereldwijde initiatief eerder dit jaar namens onze Hogeschool in het bijzijn van de deelnemers aan de HvA Kennisparade en gaf daarmee aan dat de HvA de hervorming van de internationale onderzoeksbeoordeling steunt.

Het verschil tussen DORA en CoARA is dat de laatste vereist dat deelnemers in actie komen en hun voortgang met de afspraken van de coalitie documenteren.

Vervolgstappen

Hoewel deze internationale coalitie pas sinds kort actief is, voert de HvA al overleg met UASNL, UAS4EUROPE en de Vereniging Hogescholen (VH) over vervolgstappen. Het opzetten van een werkgroep die zich bezighoudt met de hervorming van de onderzoeksbeoordeling bij Europese en Nederlandse hogescholen is een volgende stap waaraan de HvA graag wil bijdragen.

De CoARA-leden komen overeen om informatie uit te wisselen en van elkaars ervaringen met onderzoeksbeoordeling te leren. Daarbij moeten zij zich aan het implementatietijdpad houden dat in de CoARA-overeenkomst is vastgelegd. Voor de HvA betekent dit dat van ons verwacht wordt dat we komend jaar verslag doen van onze voortgang met het hervormingsproces voor onderzoeksbeoordeling en binnen een periode van vijf jaar rekenschap afleggen over ons actieplan voor onderzoeksbeoordeling.