Ronald Kleijn coördineert Digital Pact for Skills in Brussel

9 mei 2023 08:00 | Afdeling Communicatie

Vandaag, op Europe Day, gaat het Europees Jaar van de Vaardigheden van de Europese Commissie (EC) officieel van start. Dit is belangrijk omdat Europa te maken heeft met een ernstige digitale-vaardigheidskloof: slechts 54% van de Europeanen beschikt over digitale basisvaardigheden, terwijl 90% van alle banen een digitale component heeft*. Ronald Kleijn, die op initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) het succesvolle omscholingsprogramma Make IT Work ontwikkelde, coördineert het Europees Pact for Skills op digitaal gebied, dat als doel heeft om de digitale-vaardigheidskloof in Europa te overbruggen.

Snelle transformatie

EC-voorzitter Ursula von der Leyen riep 2023 al tijdens haar State of the Union-toespraak uit tot het Jaar van de Vaardigheden (Year of Skills). De Europese arbeidsmarkt moet veranderen om de snelle veranderingen in verband met de groene en digitale transitie bij te kunnen houden. En dus moeten werknemers zich aanpassen, en werkgevers ook – er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor mensen om zich bij te scholen en om te scholen in overeenstemming met de behoeften van bedrijven. Ronald Kleijn, Manager Regionale Samenwerkingen aan de HvA, is een expert op dit gebied. Hij ontwikkelde het zeer succesvolle omscholingsprogramma Make IT Work , dat tot op heden meer dan 1.100 mensen in Nederland aan een baan in de IT-sector heeft geholpen.

Dit succes is niet onopgemerkt gebleven – Kleijn werd door de Europese Commissie benaderd om zijn expertise op het gebied van omscholing op Europees niveau te delen als coördinator van het Digitaal Pact voor Vaardigheden, in nauwe samenwerking met de European Digital SME Alliance en Telecom Italia.

Foto: Europese Commissie

Digitaal pact voor vaardigheden

Om het Europese tekort aan vaardigheden op te lossen moet zowel de publieke als de private sector gemobiliseerd worden. De drijvende kracht achter deze verandering zijn de partnerschappen die zich bij Pact for Skills hebben aangesloten. Deze groepen hebben als taak om werkgevers, onderwijsinstellingen, vakbonden en andere stakeholders in specifieke sectoren aan te moedigen om Europese werknemers bij te scholen en om te scholen. 

'In mijn bestuurlijke rol bij Pact for Skills richt ik me op de digitale sector. Ik coördineer een groep van ongeveer 120 stakeholders die samenwerken om best practices op het gebied van omscholing en bijscholing op te schalen. Op dit moment kijken we welke initiatieven de grootste impact kunnen hebben bij het omscholen en herplaatsen van werknemers in sectoren met een tekort, zodat Europa in de toekomst concurrerend kan blijven,' aldus Kleijn.

De digitale sector staat voor verschillende uitdagingen: het tekort aan ICT-specialisten en andere technologiedeskundigen, het tekort aan digitale deskundigen in grote en kleinere bedrijven, de snelle transformatie van de sector en de gevolgen daarvan voor banen en vaardigheden, leeftijdsdiscriminatie en ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en cyberveiligheid, en ga zo maar door.

Kleijn zegt dat de digitale-vaardigheidskloof vooral zorgwekkend is omdat het, naast de uitdagingen waarmee bedrijven in de sector zelf te maken hebben – telecommunicatie, software, programmering, gegevensverwerking, hosting, de productie van computers en elektronica enz. – ook een overkoepelend thema is waar alle sectoren op de EU-vaardigheidsagenda , van gezondheidszorg tot detailhandel, lucht- en ruimtevaart, defensie en toerisme, om er maar een paar te noemen, mee te maken krijgen.

‘In de unieke rol als coördinator van het pact voor vaardigheden – voor zover ik weet is het de enige coördinatorrol die is toegewezen aan een Europese hogeschool – heeft de HvA de kans om een bijdrage te leveren aan een verandering op Europese schaal, en om een probleem aan te pakken dat onze eigen grenzen overschrijdt. De mogelijke impact is enorm,' aldus Kleijn.

Foto: Neth-ER

Leven lang leren

Deze week is Kleijn in Brussel voor het Year of Skills Festival. Op een nevenevenement, georganiseerd door Neth-ER (Netherlands house for Education and Research, dat de Nederlandse kennisgemeenschap in Brussel vertegenwoordigt), zal hij ook spreken over leven lang leren.

'Leven lang leren is een integraal onderdeel van de strategie van de HvA en van haar streven om samen met stedelijke partners onze impact te vergroten. Programma's zoals Make IT Work, die professionals omscholen naar andere banen en sectoren, spelen een belangrijke rol bij het voorzien in de behoeften van de arbeidsmarkt in Amsterdam – en daarbuiten,' aldus Kleijn.

Op 10 mei van 11:00 - 12:30 presenteert Kleijn zijn inzichten uit Make IT Work en Digital Pact for Skills samen met andere experts uit Nederland. Het hybride evenement 'The European Year of Skills: How to foster Lifelong Learning?' zoomt in op het concept van leven lang leren, hoe Nederlandse onderwijsinstellingen hier een bijdrage aan kunnen leveren en het verband met de bredere EU-agenda.

Vooruitkijkend zegt Kleijn dat, na het identificeren van de best practices binnen het netwerk van het pact voor vaardigheden op digitaal gebied, de volgende stap is om bepaalde bedrijven mee aan boord te krijgen. Publiek-private stakeholders kunnen vervolgens financieringsaanvragen indienen bij de EC om hun visie te verwezenlijken. De Europese middelen zijn namelijk specifiek gereserveerd voor projecten in het kader van het pact voor vaardigheden. 'Er zit zoveel dynamiek en potentieel achter dit initiatief, en ik ben benieuwd wat we in de nabije toekomst allemaal kunnen bereiken als het Digitaal Pact voor Vaardigheden wordt omgezet in grootschalige om- en bijscholingsprojecten in heel Europa.'

* Volgens de Digital Economy and Society Index 2021.

Onder invloed van de digitalisering is de arbeidsmarkt de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De vraag naar specifieke digitale vaardigheden groeit sneller dan het huidige aanbod kan bijhouden. Tegelijkertijd hebben veel hoogopgeleide mensen een baan die niet aansluit bij hun opleiding. Met het programma Make IT Work wil de HvA deze vaardigheidskloof dichten door omscholing aan te bieden voor IT-functies.

Make IT Work is een omscholingsprogramma dat gebruikmaakt van een wervings- en selectieproces: kandidaten worden gekoppeld aan een toekomstige werkgever, krijgen van tevoren een baangarantie (mits ze het programma met succes afronden), en worden omgeschoold en vervolgens geholpen om een nieuwe carrière te starten in de IT-sector.

Sinds de lancering in 2015 hebben meer dan 1.100 mensen aan het programma deelgenomen, die nu allemaal een nieuwe carrière in de IT-sector hebben.

Meer informatie over Make IT Work