Omscholingsprogramma helpt visueel beperkten aan baan in de ICT

11 mei 2023 14:54 | Afdeling Communicatie

De vraag om geschoold personeel is in de ICT nog steeds groot. Omscholingsprogramma VIP-IT waar de Hogeschool van Amsterdam aan meewerkt, moet ervoor zorgen dat ook blinden- en slechtzienden aan de slag kunnen als Software Developer.

Op vrijdag 12 mei tekenden 17 partijen het inclusiepact VIP-IT, een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, het Bartiméus Fonds en Incluvisie. Hun doel: meer mensen met een visuele beperking (VIPs) met een baan in de IT. Na een toegankelijk gemaakt omscholingsprogramma kunnen de blinde en slechtziende deelnemers direct aan de slag als Software Developer. De eerste vijf deelnemers aan VIP-IT starten in september.

Betaald werk moet normaal worden

De samenwerkende partijen in het inclusiepact dragen bij vanuit hun eigen expertise en hebben een aanjagende rol. Ronald Kleijn, Manager Regionale Samenwerkingen, bij de Hogeschool van Amsterdam: ‘Want we willen natuurlijk niet dat het bij dit initiatief blijft. Het moet veel normaler worden dat ook mensen met een visuele beperking betaald werk hebben. En dat de route ernaar toe volledig toegankelijk is, zoals bij dit project. Van het assessment om kandidaten te selecteren tot en met de matching met werkgevers.’

71% heeft geen baan

Het pact tussen werkgevers, ondersteuners en bedrijven is hard nodig om de arbeidsparticipatie van slechtziende en blinde mensen te vergroten. 71% van hen heeft geen betaald werk terwijl ze dat wel willen. Zij lopen bij het vinden en behouden van werk echter tegen allerlei problemen aan, zoals ontoegankelijke assessments, ontoegankelijke werkplekken en ontoegankelijke software.

Perfecte match met IT

De IT-arbeidsmarkt heeft op dit moment veel openstaande vacatures. Voor mensen met een visuele beperking biedt de IT juist volop werkkansen, bijvoorbeeld in de functie van Software Developer. Binnen het project VIP-IT wordt daarom een bestaand en al succesvol gebleken omscholingsprogramma tot Software Developer toegankelijk gemaakt voor mensen die slechtziend of blind zijn. Daarnaast worden zij gematchd met een IT-werkgever waar ze direct aan de slag kunnen.

Meer informatie over het omscholingstraject