Impact aardbeving: ondersteuning en een luisterend oor

9 feb 2023 13:12 | Afdeling Communicatie

Wij willen iedereen die familie of vrienden heeft in Turkije of Syrië onze steun betuigen in deze zware tijd. We realiseren ons dat deze gebeurtenis grote impact heeft. We leven dan ook met iedereen mee. Heb je als medewerker of student vragen of zorgen, bespreek dit. We staan voor je klaar.

Voor studenten

Als student kun je terecht bij Student Info . Kom langs bij een van de Studentinfobalies in onze gebouwen. Chatten (http://bit.ly/3PvAAZl), mailen (studentinfo@hva.nl ) of bellen (020 - 595 14 05) kan ook. Zij kunnen je ook verwijzen naar onze studentendecanen of studentenpsychologen.

Voor medewerkers

Medewerkers die behoefte hebben aan ondersteuning kunnen contact opnemen met de maatschappelijk werker Henk Weber van HumanCapitalCare, onze arbodienst. Hij is bereikbaar per e-mail (h.weber@humancapitalcare.NL ) en telefonisch op 06 - 11 51 15 79.

Een aantal studenten en medewerkers heeft initiatieven opgezet. Zo zamelt Students that Matter (ons platform voor vluchtelingstudenten) vandaag op 9 februari warme kleding in. Wil je daar meer over weten, stuur een mail naar studentsthatmatter@hva.nl.

Het landelijke gironummer 555 is ook geopend voor donaties.