Voor het eerst uitgereikt: de Open Science Awards

30 jan 2023 13:30 | Afdeling Communicatie

Op donderdag 26 januari was de prijsuitreiking van de Open Science Awards (OSCAwards). Open Science is een internationale beweging die kennis beschikbaar, toegankelijk en herbruikbaar maakt voor iedereen. Het Nederlandstalige Open Access tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling heeft gewonnen in de categorie Open access, Open data, Open materials en Open software’. HvA-lector Leonieke Boendermaker is hoofdredacteur van het tijdschrift en nam de prijs met haar team in ontvangst.

OSCAwards

Op 26 januari werd in Spui25 de OSCAwards gevierd. Verschillende wetenschappers, onderzoekers, studenten en docenten vertelden over hun projecten en betrokkenheid bij Open Science. Tijdens deze avond was er specifiek aandacht voor regionale bijdragen aan Open Science. Er waren 25 nominaties van de HvA, UvA, VU en SIOS (student initiative open science), waarvan acht projecten een Open Science Award ter waarde van 200 euro hebben ontvangen.

De projectcategorieën bestonden uit:

  1. Open access / Open data / Open materialen / Open software
  2. Transparantie / Metascience / Preregistratie / Reproduceerbaarheid
  3. Stakeholder involvement / Citizen science / Community Engagement
  4. Open leermiddelen / Open onderwijs / Open online cursussen

HvA-lector Leonieke Boendermaker heeft gewonnen in de categorie ‘Open access, Open data, Open materials en Open software’, vanwege haar rol als hoofdredacteur van het Diamond Open Access tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling.

Daarnaast waren er twee HvA-genomineerden. Sanne Rumping is genomineerd in de categorie “Stakeholder involvement, Citizen Science en Community Engagement” met haar onderzoek “Sociale steun voor gezinnen in buurten versterken”. Zij verdedigt deze week haar proefschrift op dit thema . Dymph van Outersterp is genomineerd in de categorie “Transparantie, Metascience, Preregistratie en Reproduceerbaarheid” vanwege haar inzet op het gebied van Open Science beleid binnen de Hogeschool van Amsterdam, vanuit haar rol als teamleider bij centrale beleidsafdeling Onderwijs & Onderzoek.

Na de prijsuitreiking waren er een aantal korte presentaties over Open Science. Maaike de Jong van E-Science Center gaf een lezing over (open) onderzoekssoftware. Lisa Yu, community manager van het Data Science Center van de Universiteit van Amsterdam, gaf een lezing over onderzoekssamenwerking. Thijs van Schijndel, gemeente Amsterdam, gaf een lezing over het platform Open Research Amsterdam.

OSCA

De OSCAwards zijn dit jaar voor het eerst georganiseerd en zijn een initiatief van de Open Science Community Amsterdam (OSCA). OSCA is een samenwerkingsverband tussen de HvA, UvA en VU en het Studenten initiatief voor Open Science (SIOS). OSCA is onderdeel van het grotere Open Science Community Netwerk Nederland (OSC-NL). Het doel van de Open Science Communities is om een platform te creëren voor onderzoekers en studenten vanuit alle faculteiten om met elkaar in gesprek te gaan en om van elkaar te leren over Open Science werkwijzen. Meer weten?

In contact komen met de Open Science community binnen de HvA.

Jeugd in Ontwikkeling

Jeugd in Ontwikkeling is het Nederlandstalig, open access, wetenschappelijk tijdschrift op het terrein van pedagogiek, psychologie en psychiatrie bij 0- tot 23-jarigen. In het tijdschrift worden actuele Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen gepubliceerd die relevant zijn voor de pedagogische, psychiatrische of psychologische praktijk rondom kinderen en jeugdigen. Ontwikkeling, opvoeding en interventies worden vanuit verschillende invalshoeken en contexten belicht.