Nieuwbouw van de Gezondheidscampus is een stukje dichterbij

30 jan 2023 16:52 | Afdeling Communicatie

De realisatie van de nieuw- en verbouwplannen van de Gezondheidscampus van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is vandaag een stap dichterbij gekomen. Hanneke Reuling, namens het CvB van de HvA, en Paddy Sieuwerts namens het ontwerpteam, zetten hun handtekening onder de overeenkomst.

Het ontwerpteam bestaat uit een combinatie van Architectenbureau cepezed B.V., de firma IMD als constructeur en bureau Nelissen als installatie-adviseur. Voorafgaand aan dit formele moment gaf het team hun visie op hoe de nieuwbouw en verbouw kan aansluiten bij actuele en toekomstige wensen van onderwijs en hoe de huisvesting kan voldoen aan actuele duurzaamheidseisen passend bij de ambitie van de HvA.

De HvA-opleidingen binnen de Gezondheidscampus en de andere gebruikers (bibliotheek, Studentzaken en Facility Services) zijn ook betrokken bij het proces: zij buigen zich over een programma van ruimtelijke en functionele-eisen en een technisch programma van eisen. Als alle eisen zijn geïnventariseerd kan het ontwerpteam aan de slag met het ontwerp. Medio 2023 verwachten we de eerste ontwerpen en na een periode waarin alles technisch uitgewerkt moet worden en andere procedures afgerond zijn, start naar verwachting in 2025 de daadwerkelijke bouw.

Het nieuwe gebouw en de verbouw van het Tania Leonhuis zal leiden tot een toekomstgerichte, verduurzaamde en aantrekkelijke huisvesting op een veilige, gezonde, groene en moderne campus. Er is eveneens aandacht voor een verbeterde aansluiting tot omliggende gebouwen van het AMC en met het ov. Nadat de nieuwbouw is voltooid zal de HvA het Nicolaes Tulphuis verlaten.

huisvesting@hva.nl