Student Commerciële Economie Naznin Musa wint ECHO Award 2022

7 dec 2022 10:17 | Afdeling Communicatie

HvA’er Naznin Musa wint de ECHO Award HBO tijdens de uitreiking van de ECHO Awards op dinsdag 6 december. Ze is een rolmodel in inclusief onderwijs.

De uitreiking van de ECHO Award vond plaats op 6 december in het kantoorgebouw van Loyens & Loeff in Amsterdam-Zuid. De ECHO Award erkent de inspanningen en excellentie van studenten en (young) professionals in het hoger onderwijs met een niet-westerse achtergrond die zich op een unieke manier inzetten voor het bevorderen van diversiteit en inclusie. De jury heeft 4 winnaars gekozen in de categorieën STEM Award, Law & Tax Award, ECHO Award HBO en ECHO Award WO. De prijs werd uitgereikt door minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En de 4 winnaars worden beloond met een volledig verzorgde 6-weekse Summercourse aan de UCLA in Los Angeles.

Over Naznin

Naznin is vierdejaarsstudent Commerciële Economie deeltijd. Meerdere personen hadden haar voorgedragen voor de Award, waaronder Rosa van der Zwet, Coördinator Studentzaken, Limitless, HvAnti en Students that Matter:

Naznin Musa

“Naznin heeft verschillende initiatieven ontwikkeld die er allemaal op gericht zijn anderen te motiveren, inspireren of verder te helpen, zoals Youth 2 Business en een lesprogramma voor (sociaal) ondernemerschap voor jonge ondernemers. Ook heeft ze onlangs op eigen initiatief een heel succesvol evenement georganiseerd om de mentale gezondheid van studenten bespreekbaar te maken,” vertelt Rosa.

Gelijke kansen

Naznin zet zichzelf in voor erkenning, betere facilitering, informatievoorziening en verbetering van beleid voor Studerende Mantelzorgers op de HvA. En voor het agenderen van stille armoede en mentale gezondheidproblemen onder jongeren.

‘’Iedereen heeft veel potentie om grote dingen te bereiken, maar hier is wel een stimulans en gezonde omgeving voor nodig. Hoe creëer je een maatschappij waar ieder gelijke kansen heeft? Daar denk ik vaak over na. Ik heb kansen voor mezelf moeten creëren en mijn familie heeft mij hierin gesteund en gestimuleerd, maar niet iedereen heeft hetzelfde privilege. Ik wil deze stimulans ook voor anderen zijn. We zijn hier op de wereld niet enkel voor onszelf, maar voor elkaar. Duurzaam Impact maken begint bij erkenning, facilitering, informatievoorziening en verbetering van beleid op centraal niveau,’’ vindt Naznin.

Steun voor studerende mantelzorger

Naznin en Rosa zijn bezig met het opzetten van een studentenplatform voor Studerende Mantelzorgers. Belangrijke doelstellingen van het platform zijn: Informatievoorziening, Netwerken van studenten, en verbetering van Beleid (mantelzorgstatus).

‘’Ik ben het meest trots op dat ik het onderwerp over Studerende Mantelzorgers binnen de HvA onder de aandacht heb weten te brengen. Binnen de context van Diversiteit en Inclusie, is het van cruciaal belang dat deze vaak onzichtbare studenten erkenning en ondersteuning krijgen. Met deze award heb ik dit onderwerp naar een groter platform gebracht, het is een belangrijk onderwerp dat het hele onderwijsland aangaat. Mijn vurige wens is dat dit onderwerp ook hoog op de agenda komt bij de MBO, VO en Academische Raad,’’ vertelt Naznin.

Ook organiseert Naznin evenementen om mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Met het onderzoeksproject "HvA x Eliminate Stress” heeft ze dit jaar, samen met een medestudent, de FBE Innovatieprijs van de HvA gewonnen. In 2023 gaan ze in dit project, samen met de HvA, onderzoeken hoe ze met behulp van VR-technologie studenten kunnen helpen die last hebben van studiestress en/of examenstress. Met als uitgangspunt het verhogen van studiesucces en bijdragen aan de verbetering van mentale gezondheid van studenten.

De uitreiking van de ECHO Awards 2022 terugkijken? Dat kan via deze opname.