HvA tekent manifest Amnesty tegen seksueel geweld

9 dec 2022 11:29 | Afdeling Communicatie

Op vrijdag 9 december heeft Jopie Nooren, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam het Amnesty Manifest ‘Let’s Talk about Yes’ getekend. Hiermee belooft de HvA seksueel geweld aan te pakken door het realiseren van betere preventie- en ondersteuningsmaatregelen. Ondertekenen van het manifest strookt met de visie van de HvA op sociale veiligheid.

Collegevoorzitter Jopie Nooren: ‘Het is ongelooflijk belangrijk dat iedere student en medewerker zich altijd veilig voelt binnen de HvA. Zo hebben we dat ook in ons instellingsplan verwoord. Met de ondertekening van het manifest willen we nog eens onderstrepen dat we daar actief mee aan de slag zijn en blijven.’

Voorafgaand aan de ondertekening heeft de HvA onderzocht welke acties nodig zijn om invulling te geven aan het manifest. Trainingen en voorlichting zijn gestart en zullen in de loop van 2023 uitgebreid worden binnen het sociaal-veiligheidsbeleid van de HvA.

Zo gaf Amnesty bij de centrale introductie afgelopen september voorlichting aan eerstejaars studenten en nam de actieve studentencommunity van de HvA tijdens het jaarlijkse scholingsweekend deel aan een workshop over sociale veiligheid waar ook het thema uit het manifest onderdeel van is. De HvA-academie ontwikkelt momenteel trainingen rond de gedragscode en integreert dit manifest daarbij (en de andere thema’s die de vertrouwenspersonen aangeven: discriminatie, intimidatie en pesten). Daarnaast wordt dit thema passend bij onze gedragscode vast onderdeel van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid voor docenten en van leiderschapsprogramma’s.

De ondertekening vond plaats tijdens een speciale bijeenkomst. Naast Amnesty zelf spraken daar ook studenten Social Work over hun onderzoek naar aanleiding van het manifest.