HvA-onderzoek over AI vormt Europees voorbeeld in Brussel

Paper van UAS4EUROPE toont hogescholen als belangrijke aanjagers van innovatie in Europa

5 dec 2022 13:23 | Afdeling Communicatie

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en andere hogescholen in Europa kunnen een cruciale bijdrage leveren aan de innovatiedoelstellingen van de Europese Commissie (EC). Dat stelt UAS4EUROPE, een Europees netwerk van ongeveer 450 hogescholen, in een prominente paper, die onlangs gepresenteerd is aan de EU in Brussel. In deze paper over het bouwen van innovatieve netwerken wordt het Centre of Expertise Applied AI van de HvA genoemd als van de zeven best practices.

China en de Verenigde Staten bevinden zich momenteel in de voorhoede van de innovatie wereldwijd. Als het aan de Europese Commissie ligt, komt hier verandering in. Deze zomer onthulde de Commissie daarom de nieuwe Europese innovatieagenda, waarmee zij beoogt Europa te positioneren als koploper in innovatie.

UAS4EUROPE, een netwerk van circa 450 hogescholen in heel Europa, ziet een duidelijke rol voor zichzelf in het uitvoeren van deze Europese innovatieagenda. Hoe en waarom hogescholen aan de innovatie-agenda kunnen bijdragen, wordt duidelijk in de vorige week gepubliceerde paper A UAS’ers guide to building innovation ecosystems. Innovatie-ecosystemen zijn dynamische netwerken van kennisinstellingen en publieke en private stakeholders die samenwerken aan innovatie en technologische ontwikkeling.

Dr Heidi Fagerholm, vice-voorzitter van UAS4EUROPE en CEO van Oulu UAS, spreekt het publiek toe tijdens de officiële presentatie van de paper in Brussel.

Toonaangevend voorbeeld: Centre of Expertise AAI

De HvA was nauw betrokken bij het opstellen van de paper, die op 29 november tijdens een netwerkbijeenkomst in Brussel aan de EU is gepresenteerd. Het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence is geselecteerd als een voorbeeld van de effectieve wijze waarop hogescholen, samen met stakeholders, bijdragen aan het vermogen van kleine en middelgrote ondernemingen om zich staande te houden in de digitale transitie. Daarnaast hebben Frank Kresin, decaan van de HvA-faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie, en Maren Pannemann, LEAR en EU-contactpersoon bij IXA, hun expertise bijgedragen als leden van de Innovation Expert Group van UAS4EUROPE.

Geert Wissink, programmamanager bij het Centre of Expertise (CoE) AAI.

Op LABs gebaseerde werkwijze

Geert Wissink, programmamanager bij het Centre of Expertise (CoE) AAI, legt in de paper uit hoe dit CoE werkt, zowel binnen de HvA als in een breder maatschappelijk verband:

“Het hele programma is gebaseerd op de verschillende innovatie-ecosystemen binnen de faculteiten en kenniscentra. Die hebben immers elk een eigen, zelfstandig LAB waar onderzoek plaatsvindt op het raakvlak tussen AI en het desbetreffende toepassingsgebied. Deze LABs zijn langlopende samenwerkingsverbanden tussen onderzoeksgroepen, opleidingen en externe partners, waaronder commerciële bedrijven, ngo's, overheidsinstanties en academische instellingen. Het kernteam van het CoE AAI brengt al deze partijen samen en waarborgt een effectieve matching van praktijkvraagstukken, technologiebedrijven, partijen in de regio en AI”.

Een voorbeeld van hoe het CoE werkt: de HvA werd benaderd door de Gemeente Amsterdam, die behoefte had aan data over de onderhoudstoestand van de straten in de stad. Het CoE AAI bracht vervolgens twee relevante partijen met elkaar in contact: De Fietskoerier Amsterdam, een bedrijf dat goederen bezorgt met bakfietsen, en Sonarski, ontwikkelaar van een LiDAR-technologie waarmee 3D-scans worden gemaakt van objecten en omgevingen. Dankzij de samenwerking tussen deze twee bedrijven kon de LiDAR-technologie in de bakfietsen worden geïntegreerd, en werd de Gemeente Amsterdam in zeer korte tijd, en op een zeer energie-efficiënte wijze, voorzien van de benodigde gegevens.

Lees het volledige interview met Geert Wissink op pagina's 12, 13 en 14 van de paper.

Klaus Sailer, professor in Ondernemerschap aan de HM Hochschule München, vergelijkt de positie van Europa als wereldwijd innovator met die van China en de VS.

De impact van de hogescholen: kwantitatief en kwalitatief

De paper bestaat uit twee delen. Het kwantitatieve deel behandelt het tastbare effect van hogescholen op innovatie-inspanningen binnen hun eigen regio, op basis van verschillende indicatoren (intellectueel eigendom, ondernemerschap en onderzoek- en ontwikkelingsdiensten voor de regionale economie).

In het kwalitatieve deel wordt aan de hand van zeven concrete beste praktijken in Europa getoond hoe hogescholen samenwerken met stakeholders in de regio en daarbuiten. Ook de CoE van de HvA wordt genoemd in dit verband, naast universitaire partnerschappen, netwerken voor open samenwerking en hubs voor digitale innovatie in Oostenrijk, Finland, Duitsland en Zwitserland – om maar een paar voorbeelden te noemen.

Tijdens de presentatie van de paper, on 29 november jl., bespraken de UAS4EUROPE-leden de praktische implicaties van de Europese innovatieagenda met een aantal invloedrijke gasten. Onder hen bevonden zich Tudor-Trestieni Ion, sectorhoofd Onderzoek van het directoraat-generaal Onderzoek en innovatie van de Europese Commissie; Dr Heidi Fagerholm, vice-voorzitter van UAS4EUROPE en CEO van Oulu UAS; en Pirita Lindholm, directeur van ERRIN (The European Regions Research and Innovation Network).