Frank Kresin herbenoemd als decaan FDMCI

20 dec 2022 13:00 | Afdeling Communicatie

Frank Kresin, decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI), is per 1 februari 2023 voor een periode van vier jaar herbenoemd als decaan van deze faculteit.

FDMCI opereert in het hele spectrum van de creatieve industrie. Vanuit de vakgebieden communicatie, media & storytelling, design, IT en mode worden studenten opgeleid tot zelfstandige professionals en betrokken burgers voor de arbeidsmarkt en de samenleving. Ook wordt er op hoog niveau praktijkgericht onderzoek verricht in relevante vakgebieden. Onder leiding van Kresin heeft FDMCI de afgelopen periode onder meer vier Associate Degrees en een masteropleiding ontwikkeld en zijn diverse onderwijsvernieuwingen voorbereid. Onderwijs en onderzoek zijn sterker met elkaar verbonden en de hogeschoolbrede ambities op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusie, verantwoorde digitalisering en persoonlijke leerpaden worden in de praktijk gebracht. Er werden de afgelopen jaren diverse nieuwe lectoren aangesteld, de missie van het Centre of Expertise Creative Innovation werd herijkt en het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence werd opgericht. Kresin heeft voorts een belangrijke rol gespeeld bij het binden van Marleen Stikker aan onze organisatie als Professor of Practice.

De komende periode wil Kresin rust en ruimte creëren voor medewerkers en studenten om de ingezette vernieuwingen te laten landen. Het onderwijsportfolio wordt in samenspraak met het werkveld geactualiseerd en de kwaliteitszorg en -cultuur krijgen aandacht, evenals het uitbouwen van structurele partnerschappen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarbij past het intensiveren van de samenwerking met andere faculteiten en het verder versterken van het onderzoek door het aantrekken van een beperkt aantal nieuwe lectoren.

De deelraad heeft positief geadviseerd over de herbenoeming van Kresin, die zij onder andere als betrokken, enthousiast en toegankelijk typeren. Jopie Nooren, voorzitter College van Bestuur: “Frank is een deskundig en betrokken decaan die niet alleen gericht is op zijn eigen faculteit maar ook een spil is in het inspelen op kansen om als hogeschool samen te werken met bedrijven en andere kennisinstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence. Ik heb er alle vertrouwen in dat Frank de komende jaren verder werkt aan een toekomstgerichte, flexibele faculteit met state-of-the-art onderwijs en onderzoek.”

Frank Kresin: “Ik ben blij dat het College van Bestuur besloten heeft mij voor een tweede termijn aan te stellen als decaan. Ik voel me hier zeer op mijn plek en ben er trots op dat ik leiding mag geven aan een faculteit die juist nu relevant is voor de grote transities waar we voor staan. Ik ben alle collega’s en studenten dankbaar dat ze elke dag het beste uit zichzelf halen en zie uit om met hen samen te werken in de komende periode."