Internationale studenten horen bij de HvA

4 dec 2022 09:00 | Afdeling Communicatie

Op dinsdag 29 november heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over het voorlopig stopzetten van de werving van internationale studenten in het hoger onderwijs. De HvA betreurt dat. Een internationale gemeenschap van studenten en medewerkers levert een zeer belangrijke bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en onderzoek.

Wij beschouwen zittende internationale studenten, onderzoekers en medewerkers als een integraal onderdeel van onze HvA-gemeenschap. Nederlandse studenten hebben veel baat bij de ontmoeting met studenten uit het buitenland, en bij het samenwerken aan praktijkvraagstukken in een international classroom. Met het aantrekken van internationale studenten levert de HvA bovendien een actieve bijdrage aan het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt en in de tekortsectoren. Wij trekken internationale studenten aan omdat zij bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek door andere invalhoeken in te brengen en zo ons blikveld verruimen.

Een ander belangrijk punt is dat de huidige maatschappelijke opgaven niet meer in nationaal perspectief zijn op te lossen. De energietransitie, de vluchtelingencrisis, pandemieën en de klimaattransitie overstijgen landsgrenzen en moeten we internationaal aanpakken. Dat doen we samen met de landen, hoger-onderwijsinstellingen en partners om ons heen. We bereiden onze studenten voor op het werken in een internationale context, bij internationale organisaties of bij Nederlandse bedrijven en organisaties die vaak in een internationale setting opereren. Daarbij past het studeren in een internationale classroom. Onze studenten willen graag een semester in het buitenland studeren, tegelijk zijn buitenlandse studenten dan welkom bij ons. Dat houden we graag zo.

Lees ook de verklaring van de Vereniging Hogescholen