Hogeschool van Amsterdam gaat ceremoniële diploma’s uitreiken

29 aug 2022 13:30 | Afdeling Communicatie

De HvA wil in de loop van dit studiejaar ceremoniële diploma’s gaan uitreiken aan studenten die vanwege gender of persoonlijke redenen een andere naam willen gebruiken. Bij een diploma-uitreiking worden studenten aangeduid met hun wettelijke naam. Voor transstudenten en non-binaire studenten kan dit tot sociale onveiligheid leiden.

CvB-voorzitter Jopie Nooren heeft vandaag een petitie in ontvangst genomen van de ASVA, die door 1192 mensen is ondertekend en door 43 organisaties wordt gesteund. Hierin wordt gevraagd om ceremoniële diploma’s voor trans- en non binaire studenten. Op een ceremonieel diploma kan de naam van de student gezet worden die de student zelf kiest. Het ceremoniële diploma is uitsluitend bedoeld voor uitreikingen. (en is niet rechtsgeldig).

Transstudenten en non-binaire studenten identificeren zich niet met hun geboortenaam. Het ontvangen van een diploma met die ‘dode’ naam kan gevoelens van miskenning, ongemak of verlamming met zich meebrengen. Ook kan het gebeuren dat de transgender-identiteit van een student onbedoeld openbaar wordt gemaakt door het noemen van de ‘dode’ naam.

Op dit moment is het juridisch niet mogelijk om een gekozen naam op een diploma zetten. Die gegevens zijn namelijk gekoppeld aan officiële identiteitsdocumentatie en -systemen. Pas na het doorlopen van een juridisch proces kan een naam officieel worden gewijzigd. Minister Dijkgraaf heeft op 13 juni in Amsterdam toegezegd te onderzoeken wat er landelijk mogelijk is.