Statushouders klaargestoomd om les te geven in Nederland

11 jul 2022 14:51 | Afdeling Communicatie

Nederland is een groep docenten rijker: onlangs hebben zeventien statushouders hun certificaat gekregen voor het afronden van het traject Statushouders voor de Klas.

Bij Statushouders voor de Klas worden statushouders die in hun land van herkomst wiskunde-, scheikunde- of natuurkundedocent waren, klaargestoomd om ook in Nederland les te kunnen geven. Deelnemers krijgen taallessen en worden getraind in de Nederlandse manier van doceren. Zo hebben Nederlandse leraren een meer coachende rol dan in veel andere landen. Daarnaast krijgen de deelnemers les in het vak waarin ze gaan lesgeven, om de vaktaal goed te leren kennen.

Tijdens het traject lopen de deelnemers twee dagen per week stage. Naast praktijkervaring doen ze daarmee ook een netwerk op. Iedereen die al een lesbevoegdheid had, kan na het traject direct als docent aan de slag, aangezien ze docent zijn van zogenoemde tekortvakken. De anderen beginnen op de HvA aan een lerarenopleiding in deeltijd om hun lesbevoegdheid te halen.

Het traject werd feestelijk afgesloten in het Wibauthuis met na de certificaatuitreiking een leuke quiz over Amsterdamse scholen en het schoolsysteem en als klap op de vuurpijl een heerlijk buffet. Een aantal deelnemers had namelijk een typische lekkernij uit hun land van herkomst gemaakt. Zo kon er gesmuld worden van onder andere Afghaanse lola laban, Iraanse tahchin en kashke bademjan tot Turkse köfte en Syrische kibbeh.

Het project is een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, de gemeente Amsterdam en de stichting voor vluchtelingstudenten UAF. Het traject wordt sinds 2018 aangeboden. Hiermee worden niet alleen vluchtelingen geholpen een stap richting de arbeidsmarkt te zetten, maar wordt ook het lerarentekort tegen gegaan. Een andere doelstelling van het project is bijdragen aan meer diversiteit en andere rolmodellen voor de klas. In september start een nieuwe groep statushouders.